Förste svensk på Sergeants Major Course

Utanför El Paso i Texas, närmare bestämt i Fort Bliss, ligger United States Army Sergeants Major Academy. Dit är Fredrik Andersson, nyutnämnd bataljonsförvaltare på Skaraborgs regemente, på väg. Fredrik är den första svensk som har fått möjligheten att genomföra akademins Sergeants Major Course; USA:s högsta utbildning för deras specialistofficerare.

- En del i jobbet som bataljonsförvaltare är att vara lite som bataljonschefens ögon och öron. Jag ska kunna snappa upp stämningen i främre linjen, säger Fredrik Andersson. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Fredrik Andersson med respektive och dotter under ceremonin där han befordrades till bataljonsförvaltare. I bakgrunden syns Eirik Steinum, som vid samma tillfälle befordrades till fanjunkare, med respektive samt regementschefen överste Ronald Månsson.
Fredrik Andersson med respektive och dotter under ceremonin där han befordrades till bataljonsförvaltare. I bakgrunden syns Eirik Steinum, som vid samma tillfälle befordrades till fanjunkare, med respektive samt regementschefen överste Ronald Månsson. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten
Fredrik Andersson med respektive och dotter under ceremonin där han befordrades till bataljonsförvaltare. I bakgrunden syns Eirik Steinum, som vid samma tillfälle befordrades till fanjunkare, med respektive samt regementschefen överste Ronald Månsson. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten

Kursens syfte är att utbilda och träna, i första hand, amerikanska specialistofficerare för att kunna arbeta på ledande positioner på bataljon, brigad och högre nivåer i den amerikanska militären. Utbildningen är tio månader lång men de internationella specialistofficerare som deltar samlas tio veckor innan kursstart för en förberedande kurs. Fredrik tror att utbildningen kommer att vara till stor nytta i hans nya roll på förbandet.

– I min roll så kommer mycket att handla om att jobba med och utveckla den främsta linjens chefer, plutons- och gruppchefer, och deltagarna i utbildningen har en enorm erfarenhet vad gäller just den delen. Man kan säga att kursen ger mig större chans att, i min nya roll, kunna jobba på en större bredd.

Fredrik är den första svenska deltagaren som får möjlighet att gå utbildningen. Det har tidigare inte funnits specialistofficerare med den mångåriga erfarenhet och grad som han har.

– Det är givetvis en jätteförmån att få åka iväg på den här utbildningen. Säkerligen så kan jag ta med mig en hel del tillbaka som kan vara till nytta i utvecklingen av specialistofficerssystemet i Försvarsmakten.

Vid en ceremoni på Skaraborgs regemente så befordrades Fredrik från kapten till bataljonsförvaltare, den högsta graden för en specialistofficer på bataljonsnivå. Han ser positivt på sin nya roll.

– Egentligen är den inte helt ny. Jag har jobbat i rollen som bataljonsförvaltare under året men även jobbat en hel del med dessa frågor en hel del tidigare och tycker att de är väldigt viktiga. Det jag gör är att vara bataljonschefens högra hand i frågor som rör bland annat utbildning av gruppchefer och specialistofficerare, stridsteknik på grupp- och plutonsnivå och titta på olika sätt att höja stridsvärdet hos soldaterna på bataljonen. En stor del blir att vara en mentor åt de yngre specialistofficerare vi har på bataljonen.

Fredrik åker till USA redan nästa vecka och då väntar flera praktiska uppgifter vid sidan av förberedelsekursen.

– Min fru och mina barn kommer att flytta med under det år som jag är där borta så på agendan den närmaste tiden står bland annat att hitta ett hus utanför basen vi kan bo i, hyra bil och lösa en massa annat praktiskt. Men det ska bli fantastiskt roligt och intressant framförallt med tanke på min framtida roll på bataljonen.