Först på plats, sist hem

– SIS-plutonen är först på plats för att bygga ut infrastrukturen för trafikledningen, säger Malin Hagberg. Sen ska ju också den interna och externa kommunikationen för övriga deltagare i övningen fungera, så det är väldigt mycket teknik som skall kopplas ihop och som skall övervakas.

Malin Hagberg har just kontrollerat fiberkablar vid flygledaranläggningen. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Utan ett fungerande kommunikationsnät fungerar inte flygledningen enligt internationella krav.
Utan ett fungerande kommunikationsnät fungerar inte flygledningen enligt internationella krav. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Kommunikationsnätet övervakas hela tiden av en systemtekniker.
Kommunikationsnätet övervakas hela tiden av en systemtekniker. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Utan ett fungerande kommunikationsnät fungerar inte flygledningen enligt internationella krav. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Kommunikationsnätet övervakas hela tiden av en systemtekniker. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Detta är Malin Hagbergs första övning. Hon är under utbildning för att bli systemtekniker och har just nu kollat fiberkablarna vid flygtrafikledningens anläggning. I måndags, när övningen började för de flesta av deltagarna, hade sambands- och informationssystemplutonen (SIS) redan varit på Haghultbasen för att bygga den kommunikationslösning som krävs för att kunna leda flygplan både på marken och i luften runt Hagshult.

Från den mobila flygledaranläggningen leds alla flygplan på och runt Hagshultbasen. I systemet ingår även en landningsradar. Detta, tillsammans med kablage, el och övervakningssystem, blir Kommunikationsnät Flygbas. Det är internationella krav som bestämmer hur flygledningen och kommunikationen skall se ut och det är Malin och hennes kollegors ansvar att systemet hela tiden fungerar.
– För flygsäkerheten är det jätteviktigt att allting fungerar och är driftsäkert, säger Malin. Om tekniken inte fungerar som den ska så får vi inte flyga från basen.

SIS-plutonen börjar sitt arbete redan innan de flesta andra funktionerna kommer till flygbasen.

När systemet är byggt ska det driftsättas och underhållas. Det innebär att systemteknikerna via sitt övervakningssystem hela tiden har koll på hur systemet mår. Dessutom sker underhåll av kommunikationsnätet för att förebygga de fel som kan uppstå. Ibland uppstår även nya behov av kommunikation som SIS-plutonen då får planera och bygga.

– Det är intressant att det är så mycket varierande teknik, säger Malin. Jag hade också förmånen att få följa med under den svenska insatsen i Libyen. Det gav mycket eftersom jag där fick se hur allting fungerade i ett skarpt läge.

Först på plats, sist hem. SIS-plutonen är alltid bland de sista som lämnar basen efter att övningen slutar. Hela kommunikationsnätet ska plockas hem för att byggas upp vid nästa övning – eller insats.