F 7 fortsätter stödja Isaf i Afghanistan

I söndags påbörjade huvuddelen av den svenska flyginsatsen SAE C-130 sin resa mot Afghanistan. Under fyra månader kommer omkring 25 personer över tiden att stödja Isaf med transport av gods och personal. Det är femte året som F 7 bidrar med Hercules till denna viktiga uppgift. Och tjänsten är efterfrågad eftersom våra fyrmotoriga Hercules klarar sommarvärmen på ett sätt som andra flygplanstyper inte alltid gör.

Första motorn värmer upp inför en lång flygning till Mazar-e-Sharif. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Tjugofem personer kommer att kontinuerligt tjänstgöra i Afghanistan.
Tjugofem personer kommer att kontinuerligt tjänstgöra i Afghanistan. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Hercules fyra motorer klarar värmen under afghanska sommarmånader bättre än Transall och helikoptrar.
Hercules fyra motorer klarar värmen under afghanska sommarmånader bättre än Transall och helikoptrar. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
En kilometer avklarad. 4576 kvar.
En kilometer avklarad. 4576 kvar. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Tjugofem personer kommer att kontinuerligt tjänstgöra i Afghanistan. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Hercules fyra motorer klarar värmen under afghanska sommarmånader bättre än Transall och helikoptrar. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
En kilometer avklarad. 4576 kvar. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Det är många befattningar som krävs för att genomföra en flygmission. Omkring 25 personer kommer att tjänstgöra i Afghanistan: besättning (befälhavare, styrman, taktisk systemofficer, flygmaskinist och två lastmästare), flygplanstekniker för underhåll och service, personal för säkerhetsmateriel, underrättelseofficerer, flygsäkerhetsstyrka och stabspersonal. Förbandet baseras på den tyska flygbasen Marmal strax utanför Mazar-e-Sharif. Här stod även flygplanet under insatserna 2009 och 2010. Under förbandets första insatser 2004-2005 baserades flygplanet i Termez i södra Uzbekistan.

Stark vid hög värme

En av anledningarna till att det svenska stödet är så viktigt är just värmen och de höga bergen. De tvåmotoriga C-160 Transall och helikoptrar har svårt att klara höjderna och värmen under sommarmånaderna när lufttemperaturen kan ligga på över femtio grader. Men det är ju inte bara flygplanen som skall klara klimatet. Ett punkterat däck eller en vanlig service skall också klaras av oavsett om det är tjugo eller femtio grader.

Även om förbandet har tidigare erfarenhet av bland annat Afghanistaninsatser, insatser i Gabon samt av regelbundna flighter världen över är förberedelserna viktiga. Under våren har personalen bland annat övat flygmässigt, repeterat varnings- och motmedelssystemen, övat krisledningsspel samt repeterat vapenhantering och sjukvård.

4577 kilometer hemifrån

Det är viktigt att arbetsklimatet är bra, både för den svenska personalen och mellan den svenska och den tyska kontingenten. Med extrem värme, påfrestningar med att vara hemifrån, hotet – vilket aldrig kan bortses ifrån – och viljan att göra ett bra jobb sätter press på personalen. Samtidigt stärks kamratskapen vilket tillsammans med ett gemensamt fokus på uppgiften fungerar som en adrenalinkick att orka. En arbetsvecka är krävande både tekniskt-, planerings- och flygmässigt. För besättningen, underrättelse- och teknisk personal börjar arbetsdagarna normalt klockan 03:00 på natten och slutar 20:00.

Herculesbesättningarna tjänstgör ofta utomlands, både vid insatser och vid andra transportuppdrag, så det är även mycket viktigt med bra anhörigstöd. Den som åker på en insats har visserligen ett påfrestande arbete men han eller hon har kontroll över sin situation. Familjen genomför, så att säga, sin internationella insats hemma och är beroende av att få bra stöd och information om hur läget för sina anhöriga i förbandet ser ut.

Förbandet kommer att lösa transportuppgifter åt Isaf från mitten av maj till mitten av september.