Ett lyckat skott

Årets krigsförbandsövning för Gotlands hemvärnsbataljon avhandlade både teoretiska utbildningsmoment såväl som praktiska prov.

Soldaterna fick bra träffbild med granatgevär Foto: Försvarsmakten
Närkampsövningar gav både blåmärken och träningsverk
Närkampsövningar gav både blåmärken och träningsverk Foto: Försvarsmakten
Det ägnades mycket tid till sjukvårdsmoment, här övas kamrathjälp
Det ägnades mycket tid till sjukvårdsmoment, här övas kamrathjälp Foto: Försvarsmakten
Närkampsövningar gav både blåmärken och träningsverk Foto: Försvarsmakten
Det ägnades mycket tid till sjukvårdsmoment, här övas kamrathjälp Foto: Försvarsmakten

Chefer på olika nivåer övades i ren stabstjänst samtidigt som soldaterna fick utbildning i skyddsvakt. Att vara skyddsvakt kan bland annat innebära att soldaterna skall bevaka olika militära objekt för att till exempel undvika att icke behöriga tar sig in.

Ivriga elever

I skyddsvaktsutbildningen ingick att man skall kunna de lagar och förordningar som reglerar de insatser som en skyddsvakt har rätt att genomföra. Killarna och tjejerna fick förutom den teoretiska grunden också praktisk utbildning i närstrid, vapenhantering med tillhörande skjutmoment. När utbildningen var genomförd var det dags för det praktiska provet för att bli godkänd som skyddsvakt. Scenariot som spelades upp var att soldaten bevakade ett militärt skyddsobjekt där de blev prövade i olika moment och skulle agera så som de hade blivit lärda.

– Det var verkligen uppmuntrande att nästan alla klarade kompetensproven, och att alla tyckte att skyddsvaktutbildningen var bra och lärorik. Många hade nog några jobbiga dagar och lite ont både här och där efter närkampsutbildningen, sa bataljonschefen Gunnar Enekvist

Efter utbildningen i skyddsvakt genomfördes det både skarpa skjutmoment och repetition i sjukvårdstjänst.

Frivillighet


Det är lätt att glömma bort att hemvärnssoldaten har ett civilt yrke och måste söka ledighet från sin arbetsplats för att kunna delta på övningar såsom den här. Det som underlättar är att det finns stor förståelse från civila arbetsgivare och de brukar sällan ha några invändningar mot att individen är ledig för att öva. Hemvärnsförband är en viktig del i både Försvarsmakten men också för samhället då det ofta är hemvärnet som nyttjas vid olika nationella insatser. Det kan röra sig allt ifrån att leta efter saknade personer till att hantera naturkatastrofer.


– Målsättningen var att 85 procent av bataljonens soldater skulle öva, vi nådde nästan det målet. Jag är jättenöjd, det är lätt att vara chef för en bataljon som består av så många duktiga personer som vill nå ett bra resultat, vilket vi har gjort, sa Gunnar Enekvist