Black Hawk landade i Göteborg

Försvarsmakten planerar för fortsatt sjuktransportinsats i Afghanistan med en enhet innehållande tre helikopter 16, Black Hawk. Därför besökte personal från Helikopterflottiljen Försvarsmedicincentrum för att informera om, och visa upp den nya helikoptern.

Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Kursdeltagarna i Aeromedical Evacuation (AE).
Kursdeltagarna i Aeromedical Evacuation (AE). Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Kursdeltagarna i Aeromedical Evacuation (AE). Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Sjuktransportinsatsen i Afghanistan benämns SAE ISAF MEDEVAC (Swedish Air Element International Security and Assistance Force Medical Evacuation). Den skall överta nuvarande insats, som använder helikopter 10, från 2013-04-01.

Försvarsmedicincentrum har uppdraget att utbilda inom evakuering i luften, Aeromedical Evacuation (AE). Målet med utbildningen är att sjuksköterskorna och läkarna ska få ökad kunskap och förmåga att verka i flygmiljö vid sjuktransport av patient. Hämta och akut omhänderta patient på skadeplats, vilket kallas för Forward Medevac, samt att vårda en intensivvårdskrävande patient under transport, vilket kallas Tactical Medevac.
– Vi utbildar sjuksköterskorna i framförallt hanteringen av patienter med svåra skador och sviktande vitala funktioner, säger Eva Ringvall som är kurschef och arbetar på Sjukvårdsavdelningen på Försvarsmedicincentrum.

Läkarna i teamet, specialistläkare inom anestesi, har övats i att verka i en prehospital miljö, alltså allt det som händer innan den skadade personen kommer till sjukhus.
– Vi anser nu att det medicinska teamet, sjuksköterskor med lång erfarenhet av prehospitalt arbete och erfarna anestesiläkare, har en hög skicklighet i avancerade vårdinsatser, fortsätter Eva Ringvall.

Utbildningen är på fyra veckor och under de sista utbildningsveckorna varvas föreläsningar och övningar, men med tonvikt på övningar och teamarbete inom avancerad prehospital akutsjukvård. Stor vikt läggs även på de militära aspekterna avseende epidemiologi, skadepanorama och taktisk hänsyn.
– Vi har bland annat använt oss av vår ”Övnings Mock up”, som är en tillverkad övningskabin för helikopter 16, där vi tränat akut omhändertagande och teamarbete i ”rätt miljö”. Vi försöker att göra alla övningar och platser så realistiska som möjligt, avslutar Eva och säger att hon är mycket nöjd med eleverna.

Under hösten fortsätter sjuktransportenhetens utbildning på Helikopterflottiljen tillsammans med flygbesättningen på helikopter 16.