Utan flygunderhåll – ingen övning

Utan ett flygunderhållsstöd av hög klass på Blekinge flygflottilj, F 17, är inte en övning som Lion Effort möjlig. Gripen-planen behöver en hel del tillsyn på marken för att kunna komma i luften. De ska till exempel bogseras, tankas och ibland repareras. F 17 tillhandahåller det mesta gästerna behöver.

Rampchef Daniel Bill övervakar tankningen av de Gripen-plan som nyss varit i luften. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Johan Ågren Lundin, chef i MCC, sköter en stor del av koordinationen av flygunderhållet via någon av de tre telefonerna.
Johan Ågren Lundin, chef i MCC, sköter en stor del av koordinationen av flygunderhållet via någon av de tre telefonerna. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Tjeckisk flygtekniker inspekterar flygplanet efter landning.
Tjeckisk flygtekniker inspekterar flygplanet efter landning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Tjeckisk Gripen-pilot ur ”Tiger Squadron” har precis genomfört ett flygpass.
Tjeckisk Gripen-pilot ur ”Tiger Squadron” har precis genomfört ett flygpass. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Johan Ågren Lundin, chef i MCC, sköter en stor del av koordinationen av flygunderhållet via någon av de tre telefonerna. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Tjeckisk flygtekniker inspekterar flygplanet efter landning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Tjeckisk Gripen-pilot ur ”Tiger Squadron” har precis genomfört ett flygpass. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Visserligen har de olika nationerna egna tekniker med sig, men den stora fördelen när alla flyger JAS 39 Gripen är just att värdnationen tillhandahåller det mesta av underhållsutrustningen så att gästerna kan resa till övningen med ”lätt” bagage, förklarar Johan Ågren Lundin, flygtekniker och chef för MCC (Maintenance Coordination Center) under övningen.

När det oväntade händer

MCC koordinerar de gemensamma underhållsresurserna som alla behöver och löser akuta problem som uppstår. Till sitt stöd har de F 17:s två ordinarie flygunderhållskompanier och flygunderhållsavdelningen.
– Hittills tror jag inte att vi har gått bet på någonting, konstaterar Johan, även om det krävdes lite extra kreativitet under morgonen igår när det visade sig att de flygplan som stått ute frusit igen under den kalla natten efter regnet kvällen innan. Med värmeaggregat och avisningsvätska löste sig det också.

I princip bemöts önskemål och behov från alla gästande nationer på samma sätt eftersom tekniken är i stort sett densamma i de olika nationernas flygplan.
– Ibland måste reservdelhanteringen skötas lite olika, berättar Johan, och det beror på att avtalen för underhåll kan skilja sig lite beroende på hur de olika länderna har valt att få tillgång till Gripen-planen – genom att köpa eller leasa flygmaskinerna.

Ute på rampen

Flygplanen huserar på F 17:s olika så kallade ramper eller uppställningsplatser. Under övningen finns det en svensk flygtekniker som chef på varje ramp. Rampchefen beställer till exempel syrgas och drivmedel till flygplanen.
– Jag är även säkerhetsansvarig ute på linjen och ser bland annat till att ingen hamnar i riskzonen runt flygplanen och att svenska lagar och bestämmelser följs på ramperna, säger Daniel Bill, flygtekniker och rampchef på rampen där de ungerska och tjeckiska Gripen-planen står.

Rampchefen är den viktiga länken mellan flygplanens tekniker och MCC, och har liksom personalen i MCC inte något problem att fylla arbetsdagen med uppgifter.
– Det här är ett roligt och socialt jobb, konstaterar Daniel. Eftersom vi är värdnation vill man representera Sverige på ett så bra sätt som möjligt!