Tid för eftertanke

Rekryter som genomför den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Boden har avslutat sin sista övning. Under utbildningen har de använt ”Rekrytboken”.– Boken ger oss stöd. Vi kan gå tillbaka, se vad som varit och vad som kommer, vad vi ska göra och vilka mål som ställs på oss, berättar Sante Nathanson och Leo Helmin.

Sante Nathanson och Leo Helmin använder Rekrytboken som ett stöd i utbildningen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Anna Lind är ställföreträdande plutonschef vid en av två GMU-plutonerna:
– Officerarna vid vår pluton använder den inför och efter varje utbildningsprojekt för att gå igenom målen tillsammans med rekryterna. Rekrytboken är personlig och användas som en dagbok. Rekryten följer också upp sin personliga utveckling och har chans att reflektera på kraven.

Under GMU pratas det om projekt och strimmor. Projekten genomförs under en avgränsad tid med tydliga mål och strimmorna har tydliga mål men genomförandet är utsträckt över hela utbildningen. Varje projekt beskrivs väldigt noga i punktform och hur projektet ska examineras.

Några tycker till om Rekrytboken:

Fredrik Walding, rekryt.
– Jag tycker den är väldigt bra. Den är tydlig och vi ser vad som ska göras och vad man lärt sig. Det är faktiskt så mycket som vi gått igenom under de här tre månaderna så man blir nästan chockad. Mitt mål är att bli specialistofficer inom eldledning vid A9 i Boden och det har jag faktiskt skrivit in i boken.

Niklas Larsson plutonchef vid 20. GMU-plutonen:
– Rekrytboken är något nytt för både oss och rekryterna. Tanken är att boken ska vara en likriktning av GMU-utbildningen i landet. Jag använder den och går igenom alla nya projekt. Den beskriver vad de ska uppnå och hur examinationer och kontroller ska genomföras. Därigenom är det lättare för oss och se om vi nått de teoretiska och praktiska målen. Något som också är bra är att rekryten kan finna svaren till de uppgifter man ska lösa under utbildningsmomenten, som till exempel att ”genomföra strid från eldställning” finns i SoldF på sidorna 207-215. Vilket gör att han/hon kan både läsa på i förväg och repetera om så behövs.