Reservofficeren – en efterfrågad resurs

Luftvärnsregementets 62:a luftvärnsbataljon består till största delen av tidvis tjänstgörande soldater och officerare.  När förbandet är fullt bemannat med cirka 670 soldater och officerare är 88% tidvis tjänstgörande. Mellan övningarna är det endast cirka 75 yrkesofficerare som arbetar vid förbandet.

Yrkesofficer Andreas Westermark och reservofficer Thomas Svensson utbildar nya soldater vid 62:a luftvärnsbataljonen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Reservofficersjobbet förenar Thomas Svensson och Thomas Johansson som civilt representerar två helt skilda världar.
Reservofficersjobbet förenar Thomas Svensson och Thomas Johansson som civilt representerar två helt skilda världar. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Skjutinstruktör var en av Thomas Svenssons uppgifter under krigsförbandskursen.
Skjutinstruktör var en av Thomas Svenssons uppgifter under krigsförbandskursen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Reservofficersjobbet förenar Thomas Svensson och Thomas Johansson som civilt representerar två helt skilda världar. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Skjutinstruktör var en av Thomas Svenssons uppgifter under krigsförbandskursen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Förbandsledningen består till största delen av yrkesofficerare och för att direkt leda de cirka 490 soldaterna finns reservofficerare och andra specialister som bemannar många olika befattningar på alla platser i bataljonen. Fullt bemannad har bataljonen har behov av drygt 100 reservofficerare och andra specialister.

I och med att värnplikten lades vilande och ett nytt personalförsörjningssystem infördes, försvann de värnpliktiga plutons- och kompanibefälseleverna och tillflödet av reservofficerare ströps kraftigt. Detta har lett till att det idag råder brist på reservofficerare på många förband.

62:a luftvärnsbataljonen har sedan den sattes upp haft cirka 40 aktiva reservofficerare. Bataljonen har genomfört krigsförbandskurser varje år sedan 2006 med sina reservofficerare. De har därutöver även tjänstgjort på andra övningar och i annan verksamhet på Luftvärnsregementet. Detta aktiva utbyte har gjort det enkelt för Lv 6 att genomföra verksamhet även efter att värnplikten lades vilande.

– Vi har sedan flera år en väl fungerande dialog med våra reservofficerare vilket tillsammans med tidigare regelbunden tjänstgöring bidrog till att Lv 6 snabbt kunde genomföra en krigsförbandskurs (KFK), 2010 och en krigsförbandsövning (KFÖ) 2011 för de första rekryterade tidvis tjänstgörande soldaterna, berättar bataljonschefen Torkel Nordwall.

Nu har soldatrekryteringen till Lv 6 har gått bättre än planerat och mer än hälften av soldatbefattningarna är redan tillsatta. Det har fått till följd att Lv 6 måste rekrytera fler reservofficerare i snabbare takt. Det är inte helt lätt då det nationella behovet är större än tillgången och reservofficerare med luftvärnsbakgrund är ännu mer begränsad.

Två av Lv 6 reservofficerare säger så här om att vara reservofficer:
– Att vara reservofficer är för mig ett bra sätt att varva civila och militära intressen och att ha en tydlig roll i Försvarsmakten med möjlighet att påverka, säger Thomas Svensson. Thomas är snart klar med sin juristutbildning med inriktning mot miljörätt. Han har tidigare utbildat värnpliktiga och kan tydligt se det större engagemanget och viljan att prestera bra hos de tidvis tjänstgörande soldaterna.
– Alla är ju här frivilligt och det är en stor skillnad, avslutar Thomas.

– Jag trivdes med det militära livet och läste vidare till reservofficer, nu uppskattar jag variationerna mellan mitt civila jobb och arbetet som reservofficer, berättar Thomas Johansson. Det är två världar som berikar honom mycket på olika sätt. Thomas gillar sin placering på Lv 6 och 62:a luftvärnsbataljonen bättre än tidigare tjänstgöringar.
– Min roll är tydligare här, jag är en del av en fast organisation och jag har en spännande och intressant befattning, säger Thomas som civilt jobbar som civilingenjör.