Reservofficerare på stabsövning

Just nu genomförs en stabsövning med internationella förtecken. Några som deltar på övningen är reservofficerare i medicinal tjänst.– Det finns kontinuerligt behov av hälso- och sjukvårdspersonal i olika befattningar i insatsorganisationen, säger reservofficeren och sjuksköterskan Johan Wahlgren.

Tobias Andersson, J-K Larsson, Johan Beck-Friis, Thomas Brännström och Johan Wahlgren besökte flygets taktiska stabs sjukvårdscell i Uppsala. Foto: Cecilia Gustafsson/Försvarsmakten

Övningen heter ”Combined Joint Staff Exercise” (CJSE) och den hålls vartannat år, i Sverige. Sedan ett antal år bedrivs övningarna CJSE och VIKING av Försvarsmakten, där bland annat officerare som läser nivåhöjande utbildning, övas i befattning. Reservofficerare som läser högre utbildning går något som heter Taktisk stabskurs, som idag är åtta veckor lång, där deltagande i antingen CJSE eller VIKING är obligatorisk.

Reservofficeren och kirurgen Tobias Andersson tjänstgör som Medical Advisor vid arméns taktiska stab under CJSE.
– När jag gick kursen ”Medical Staff Officers Course” (MEDSOC) vid FömedC blev jag mer intresserad av stabstjänst och jag kände att jag ville utveckla mig ytterligare, varvid jag sökte till Taktisk stabskurs och är nu i slutet av min utbildning, säger han.

– Det här är min fjärde stabsövning i befattning. Jag känner att den taktiska stabskursen har gett mig bättre verktyg som stabsmedlem. Betydelsen av den preventiva medicinen framgår allt tydligare ju mer man övar, säger reservofficeren och veterinären Johan Beck-Friis som deltar i arméns taktiska stabs medicinska enhet under CJSE.

Under CJSE går reservofficeren och sjuksköterskan Johan Wahlgren, i befattning i arméns taktiska stabs medicinska enhet.
– Det finns kontinuerligt behov av hälso- och sjukvårdspersonal i olika befattningar i insatsorganisationen och de reservofficerare som är intresserade av nivåhöjande utbildning och eller deltagande på stabsövningar framgent, kan ta kontakt med mig (medrekus@mil.se), säger Johan som dagligdags arbetar på utbildnings- och rekryteringsavdelningen vid Försvarsmedicin Centrum (FömedC).