Rekryter blir soldater

En tre månader lång utbildningsperiod är till ända. Tre plutoner stolta rekryter stod uppställda för att genomföra soldaterinran.

Plutonerna står uppställda och i förgrunden syns fanvakten Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåt i bakgrunden gjorde en hälsning till de nya soldaterna
Stridsbåt i bakgrunden gjorde en hälsning till de nya soldaterna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Christoffer Brus får utmärkelsen bästa rekryt i sin pluton, han tackas av ställföreträdande bataljonchefen. Viktor Olsson, vänster i bild
Christoffer Brus får utmärkelsen bästa rekryt i sin pluton, han tackas av ställföreträdande bataljonchefen. Viktor Olsson, vänster i bild Foto: Kristina´Swaan/Försvarsmakten
Ceremonin är färdig och fanvakten avmarscherar
Ceremonin är färdig och fanvakten avmarscherar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåt i bakgrunden gjorde en hälsning till de nya soldaterna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Christoffer Brus får utmärkelsen bästa rekryt i sin pluton, han tackas av ställföreträdande bataljonchefen. Viktor Olsson, vänster i bild Foto: Kristina´Swaan/Försvarsmakten
Ceremonin är färdig och fanvakten avmarscherar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under tystnad rättade rekryterna in sig i snygga prydliga led, ceremonin kunde börja.
Amfibieregementets frivilliga musikkår inledde ceremonin med att spela en repertoar med marinpräglad marschmusik. När musiken tystnade marscherade fanvakten in och strax därefter ställföreträdande regementschefen överstelöjtnant Leif Eriksson.

– Parad. Parad för fanan, skyldra gevär, bröt tystnaden när överstelöjtnant Leif Eriksson beordrade fanvakten att blotta fanan.

Tradition med anor från Gustav Vasa

Soldaterinran är en påminnelse om soldatens skyldighet och plikter under tjänstgöring. Soldaterinran eller Krigsmans erinran som den benämndes från början, är en gammal tradition som troligen har sitt ursprung i Gustav Vasas krigsartiklar. I artiklarna från kring år 1545 framgick det hur trupperna fick avlägga en ed som erinrade om en krigsmans förpliktelser och att vara Gud och Konungen trogen.
Traditionen som genomförs under värdiga ceremoniella förhållanden finns kvar än i dag om än något mer anpassad till dagens moderna försvarsmakt. Förutom att det är en gammal tradition finns det också en förordning (1996:927) som reglerar en försvarsmaktanställds skyldigheter.

Rekryterna i fokus

Under ceremonin höll Leif Eriksson tal till rekryterna som både handlade om historik, men lika mycket om i dag och framtiden.
 
– Ni är föregångs personer och jag är stolt över ert personliga åtagande, Försvarsmakten är stolt och Sverige som nation skall vara stolt över ert val, vilja och engagemang och inte minst ni själva skall vara stolta över det åtagande ni gjort, sa Leif Eriksson under sitt tal

Efter ceremonin med både nationalsång och korum var det dags att utse bästa kamrat och bästa rekryt ur varje pluton.

– Jag är jätte glad över att ha blivit utsedd till bästa rekryt i min pluton, jag tycker dock att det finns fler som är duktiga och värda utmärkelsen. Jag har trivts jättebra och det känns tråkigt att lämna Amf 1. För mig var det svårt att fatta beslutet om att vara kvar eller studera medicin, sa Viktor Olsson

Viktor har sedan barnsben blivit ”militärt drillad” då hans pappa har jobbat som officer. Trots vanan hemifrån var utbildningen tuffare än vad han trodde, men Viktor är nöjd med att han har genomfört utbildningen.

Christoffer Brus som också fick utnämningen bästa rekryt i sin pluton, ställer bara in kängorna för helgen. I nästa vecka är han i tjänst som soldat då han tar anställning på förbandet.
– Jag ser verkligen fram emot att få börja jobba. Utbildningen har ibland varit jobbig, men motgångarna har fått oss att växa, sa Christoffer

Bästa kamrat och bästa rekyt utsågs i alla tre plutoner.

Ceremonin avslutades med kaffe och tårta.