Militärt LAN-party med allvarlig bakgrund

Just nu pågår en stor övning där allt som händer spelas upp i ett stort nätverk av datorer. Men till skillnad från ett LAN-party där ungdomar träffas och spelar tillsammans så använder Försvarsmakten sina ordinarie ledningssystem för att leda olika insatser på marken, till havs och i luften.

Deltagare från flera länder finns på plats i Uppsala för att öva ledning av flygstridskrafter. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Till skillnad från verkligheten och vid andra typer av övningar finns inga riktiga förband med i övningen. Allt sker simulerat. Det gör att man ”fryser” spelet sent på kvällen för att vila, för att sedan fortsätta dagen därpå. Scenariot är en internationell fredsinsats på FN-uppdrag i ett påhittat land. Övningens deltagare ingår insatsens stab.

Eftersom allt sker i sammankopplade nätverk kan man också sitta på olika platser i landet – Enköping, där markdelen genomförs, Karlskrona, där den marina delen genomförs och Uppsala, där flygdelen genomförs. Uppdelningen på tre orter är nytt för i år.

I Uppsala har man byggt upp ett antal miljöer som liknar dem man använder i verkligheten vid internationellt sammansatta staber. Svenskt flyg deltog i en sådan vid insatsen i Libyen förra året.

De flesta yrkesinriktningar i Försvarsmakten och flygvapnet innehåller idag en stor mängd modern teknik, inte minst på datorsidan med internationellt anpassade ledningssystem. Standardspråket i dessa sammanhang är engelska och de metoder man övar och använder ser likadana ut i större delen av västvärlden. Det är många meter fiberkabel, ett stort antal switchar och servrar som gått åt för att skapa denna unika övningsmiljö.

I Uppsala finns cirka 200 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Schweiz och de baltiska länderna. Flera av dem är studenter vid sina respektive länders försvarshögskolor och studerar för att bli militära chefer på högre nivåer.