Lärarstöd via nätet

Nu finns det möjlighet för lärare och instruktörer i Försvarsmakten att tillsammans utveckla sina färdigheter inom nätbaserad utbildning med hjälp av Facebook och Youtube. Försvarsmakterna i Sverige, Norge och Finland har genom projektet LONAF (Learning Online In The Nordic Armed Forces) utvecklat ett lärarstöd.

Bild ur videoavsnitt fem – fallstudie om nätbaserat lärande i den finska försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten
Björn Mattiasson, FMLOPE, är projektledare för det svenska bidraget.
Björn Mattiasson, FMLOPE, är projektledare för det svenska bidraget. Foto: Thomas Ax/Försvarsmakten
Björn Mattiasson, FMLOPE, är projektledare för det svenska bidraget. Foto: Thomas Ax/Försvarsmakten

– Det handlar om att skapa förståelse för vad det innebär att undervisa med hjälp av nätet, säger Björn Mattiasson, Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE), som är ansvarig för Sveriges bidrag till projektet. Idén kommer ur det nordiska samarbetet NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) där man identifierade att alla de tre länderna har ett behov av att bygga upp ett stöd till lärare och instruktörer när det gäller nätbaserat lärande.

Videoavsnitt och diskussionsforum

Kärnan i lärarstödet består just nu av sju videoavsnitt på engelska, cirka fem till tio minuter långa, på Youtube. I de tre första avsnitten förklaras vad nätbaserad utbildning är och vilka möjligheter metoden innebär, men också en beskrivning av en del av de verktyg som finns och hur de kan användas.

Vidare beskrivs de olika steg en lärare går igenom när han eller hon ska göra en kurs, eller delar av en kurs, nätbaserad. De resterande fyra avsnitten innehåller scenarier från tre av de nordiska försvarsmakterna där det ges exempel på hur nätbaserad utbildning används i respektive land.

– Tanken är att lärarna och instruktörerna själva ska dela med sig av kunskap och erfarenhet via bland annat diskussionsforumet på Facebook, och därmed på sikt vara med att bygga upp och vidareutveckla lärarstödet, förklarar Björn Mattiasson.

Projekt i sin linda

Lärarstödet har nyligen blivit tillgängligt via Youtube och Facebook.
– Vi har redan närmare 1000 visningar på Youtube utan någon direkt marknadsföring, konstaterar Björn Mattiasson. Det tycker jag tyder på ett starkt intresse för ämnet, och att det i flera länder finns ett behov av lärarstöd för de som ska arbeta med nätbaserade utbildningsmetoder.

Förutom lärarnas och instruktörernas kunskap om nätbaserade utbildningsmetoder krävs fungerande teknik. I Försvarsmakten pågår just nu arbetet med att ta fram en ny lärplattform på internet som beräknas tas i drift under 2013.