Krigsförbandskurs för ”pansarskytteknektar”

Med sikte på sommarens krigsförbandsövning genomförde Skånings kompani utbildning för tidvis tjänstgörande soldater på en av sina pansarskytteplutoner. – Från fredag eftermiddag till söndag kväll var soldaterna på plats för att utrustas och repetitionsutbildas, berättar plutonchefen löjtnant Johan Bertilsson.

Helgen avslutades med säkerhetsutbildning kopplat till stridsfordon 9040, det gav soldaterna möjlighet att bekanta sig med vagnen och gav också ett sug att få öva med fordonet i sommarens krigsförbandsövning. Foto: Skånings kompani/Försvarsmakten
Skjutning Stridsfordon 9040 i simulerad verklighet.
Skjutning Stridsfordon 9040 i simulerad verklighet. Foto: Skånings kompani/Försvarsmakten
Inskjutning med Ak5C.
Inskjutning med Ak5C. Foto: Skånings kompani/Försvarsmakten
Skjutning Stridsfordon 9040 i simulerad verklighet. Foto: Skånings kompani/Försvarsmakten
Inskjutning med Ak5C. Foto: Skånings kompani/Försvarsmakten

27 soldater som nyligen rekryterats till tidvis tjänstgöring anlände på fredagseftermiddagen till regementet.
– Deras första uppgift blev att hämta ut sin personliga utrustning och få den i ordning för att kunna använda i sin anställning framöver, sa Johan när han fortsatte berätta om helgen.

Repetition av pansarskyttekunskaper

På lördagen var det dags, nu blev det utbildning som är specifik för befattningarna på pansarskytteplutonen. För förarna på stridsfordon 9040 var vagnen ett kärt återseende när de skulle uppdatera sina förarbevis, något som krävs för att de ska få köra fordonet.

Samtidigt började stridsfordonsskyttarna repetera sina kunskaper i simulatormiljö där skjutningarna avslutades med ett kompetensprov, som plutonchefen blev nöjd med:
– Det är imponerande att se hur fort respektive soldat hittar tillbaka i sin tidigare befattning.

Plutonens skyttesoldater fick möjlighet att repetera kunskaper från värnpliktstjänsten, AK5C övades med skarp ammunition på garnisonens skyttecentrum medan kulspruteskyttarna höll till på Skövde skjutfält.
– Där fick de efter inskjutningen öva både precisions och snabbskytte, berättar övningsledaren 1:e Sergeant Gustav Arvidsson. 

God fysik lovar gott inför krigsförbandsövning

Söndagen rivstartade med fysiska tester. Först genomfördes det tuffa fälttestet, 2 kilometers löpning med stridsutrustning. Direkt efter fälttestet genomfördes försvarsmaktens multitest, ett styrkeprov som testar stora delar av kroppens muskelgrupper.

– Största överraskningen med helgen är det resultat soldaterna visade på fälttestet. Det lovar gott inför framtiden.  Egentligen borde jag nog inte bli överraskad, majoriteten är ju ändå gamla ”pansarskytteknektar”, skrattar plutonchefen Bertilsson som redan ser fram emot sommaren, och att få börja samöva plutonen under krigsförbandsövningen.

Tidvis tjänstgöring innebär att man under några veckor per år kallas in och genomför utbildning eller övning med sitt förband, övrig tid är man civil och studerar eller arbetar med annat.

Krigsförbandsövningen genomförs under andra halvan av augusti.  Kompaniet fortsätter nu rekryteringen av ytterligare en skyttepluton till 423.mekskyttekompaniet. Dessutom ska en stab- och trosspluton och fyra mekskytteplutoner rekryteras till 411.mekskyttekompaniet som också utbildas och bemannas av Skånings kompani.