Intensivt skede i Lion Effort

Flygövningen Lion Effort är i full gång. Jas 39 Gripen-flygplan och piloter från Sverige, Ungern, Tjeckien och Sydafrika har känt lite på varandra i luften under några dagar. De utländska deltagarna har haft chans att bekanta sig med nordiska förhållanden när det gäller bland annat klimat- och väderförhållanden. Nu inleds övningens höjdpunkt med några intensiva övningsdagar.

Piloten André Brännström kliver ur flygmaskinen efter att ha deltagit i jakteskort av ett attackföretag – ett pass på nästan två timmar i luften. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Robert Krznaric – en av de som ser till att de övade piloterna för uppdrag via flygordrar.
Robert Krznaric – en av de som ser till att de övade piloterna för uppdrag via flygordrar. Foto: Peter Liander/Saab
Piloterna från de olika deltagarländerna förbereder tillsammans ett av söndagens övningspass.
Piloterna från de olika deltagarländerna förbereder tillsammans ett av söndagens övningspass. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Rotestart, start med två Gripen- plan, under Lion Effort.
Rotestart, start med två Gripen- plan, under Lion Effort. Foto: Peter Liander/Saab
Robert Krznaric – en av de som ser till att de övade piloterna för uppdrag via flygordrar. Foto: Peter Liander/Saab
Piloterna från de olika deltagarländerna förbereder tillsammans ett av söndagens övningspass. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Rotestart, start med två Gripen- plan, under Lion Effort. Foto: Peter Liander/Saab

– Vi har jobbat hårt med att förbereda övningen under en längre tid, säger Robert Krznaric, pilot på F 17 och en av de som ingått i den grupp av piloter från de deltagande nationerna som planerat flygmomenten. Vi vill att det ska vara en riktigt bra övning för alla inblandade!
Planeringsgruppen började i tidigt skede att fundera över lämpliga målsättningar för övningsmomenten med hänsyn till bland annat varje nations kunskaper, prestanda på flygplanet och tillgång till vapen.

Varierande övningar

Det är en bred palett av moment som övas, alltifrån luftstrid mot motståndare som är utom synhåll till understödjande av marktrupper (Close Air Support).
– Tyngdpunkten ligger i COMAO (Combined Air Operations) där flera nationer tillsammans i sammansatta förband om cirka 15-20 flygplan löser ett uppdrag under ledning av en uppdragschef som internationellt kallas ”Mission Commander”, förklarar Robert Krznaric. Uppdragets anfallsmål kan till exempel vara att fienden inte ska kunna kommunicera med varandra.

Dagen innan uppdraget ska genomföras får uppdragsledaren en flygorder (ATO, Air Tasking Order) som bland annat ger information om vilken uppgift som ska lösas, vilka länder som ska delta i uppdraget och vilka strids- och konfliktregler man har att förhålla sig till. Utifrån flygordern börjar uppdragsledaren planera uppdraget, samverka med alla inblandade och fördela roller mellan jakt-, attack- och spaningsuppgifter i förbandet.

Samverkan – nyckeln tillframgång

Samverkan mellan olika funktioner är en framgångsfaktor, inte minst för att värna flygsäkerheten.
– Vi vill att alla ska komma hem helskinnade, och därför är till exempel separation mellan varandra i luften oerhört viktig, betonar Robert Krznaric.
– Det är hög komplexitet i övningsmomenten, förklarar André Brännström, pilot från Luftstridsskolan/Taktisk Utprovning Jas 39. Det är många inblandade som ska vara på rätt plats i rätt tid – man kan likna det vid en stor dans där alla ska hålla samma takt. Dessutom ska alla resurser användas optimalt. Samverkan med eget luftvärn är till exempel viktig när det gäller försvaret av det egna luftrummet. Samband måste finnas så att kommunikationen fungerar mellan alla enheter, och lufttankningsresurser kanske behöver nyttjas för att uppgiften ska lösas på bästa sätt.

Starka tillsammans

Varje övningsmoment utvärderas, och man går igenom allt som hänt i luften.
– Fick vi några förluster, och hur kan vi i så fall förhindra det är frågor som vi ställer oss efteråt, säger Robert Krznaric. Vi som flyger Gripen har samma plattform, samma förutsättningar och vi har samma frågor och eventuella problem. Tillsammans blir vi starkare eftersom vi kan utbyta erfarenheter och utveckla lösningar gemensamt.