Intensiv och lyckad CJSE

Det är dagen efter avslutad övning och lugnet har lagt sig över Ledningsregementet. Efter 10 dagars intensiv övning under Combined Joint Staff Exercise 2012 (CJSE 12) är det dags att pusta ut och sammanfatta.

Combined Joint Staff Exercise 2012 (CJSE 12) är över, slutresultatet var gott när systemet Sweccis användes av deltagarna. Foto: Mia Törn

- Det viktigaste som hänt under övningens 10 dygn är att vi för första gången testat det nya systemet Swedish Command and Control Information System (Sweccis), som är ett ledningssystem för insatsorganisationen. Det har fungerat över förväntan bra, berättar överstelöjtnant Hans Selg, projektledare för CJSE på Ledningsregementet.
- Dessutom har vi gett studenter vid Försvarshögskolan, Baltic Defence College och Finnish National Defence College möjlighet att delta i CJSE som ett led i sin utbildning och öva stabsmetodik och stabsarbete. Vi har också övat ett antal individer inom Försvarsmakten i motsvarande uppgifter.

”Train as you fight”

Under CJSE 10 användes ett träningssystem men eftersom Sweccis är det system Försvarsmakten kommer att använda vid skarpa insatser är det naturligt att också öva i det. Nu kommer systemet att efter hand börja levereras ut i organisationen.
- Sweccis fungerade över förväntan bra. Det finns såklart ett personalutbildningsbehov och vi behöver förfina metoder för hur vi använder systemet, berättar Hans Selg.

Sweccis innehåller delar anpassade för insats och kan till exempel ge staber på olika orter en gemensam lägesbild.

- Vi har hållit grundutbildningar i Sweccis och många, om inte alla har arbetat i systemet. Det är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet, säger överstelöjtnant Rolf Lövstrand Försvarsmaktens projektledare för hela övningen CJSE 12, men till vardags på Ledningsträningscentrum i Enköping.

Tre övningsplatser

Årets upplaga av CJSE är första gången vi har flera övningsplatser, förutom Enköping också LSS i Uppsala och marinbasen i Karlskrona.
- Det är roligt att det fungerat så bra och att vi kunnat erbjuda fler deltagare en plats i övningen. Även om övningen är nätverksbaserad ska ju alla deltagare äta, sova och ha plats att arbeta någon stans på regementet. Av rent logistiska skäl kan inte hur många som helst vara med. Därför är det roligt att årets övning kunde genomföras med gott resultat på tre övningsplatser, menar Hans Selg.

Betydelsen av de civila insatserna i övningens fiktiva spel har också varit viktiga. Folke Bernadotte Akademin har under CJSE 12 stöttat Försvarsmakten med att rekrytera och samla representanter för det civila samhället.

- De är mycket viktigt att det civila samhället inte bara är med i våra övningar, utan är väletablerade och delaktiga från planering till utvärdering. Det tillför extra dimensioner och perspektiv, avslutar Hans.

Vilket scenario övningen CJSE ska öva i framtiden är under diskussion. Det har diskuterats inom Försvarsmakten om CJSE ska sättas i ett nationellt scenario eftersom det stämmer överens med hur insatsorganisationen ska se ut 2014.