Inryck för nya tidvis tjänstgörande soldater

80 nyrekryterade och förväntansfulla soldater ryckte igår in till 62:a luftvärnsbataljonen på Lv 6 för sin första krigsförbandskurs, KFK. Nu väntar intensiva dagar som kommer att ge dem en grund att stå på inför framtida tjänstgöring och underlag inför kompletteringsutbildning till befattningen.

– Vi gjorde lumpen på samma pluton och nu möts vi igen helt oväntat, så det skall bli jättekul att jobba tillsammans igen säger Erik Sköld och Filip Scott. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Först pappersarbete med att fylla i blanketter, därefter blir det att hämta utrustning för inom 3 timmar börjar omskolning till AK5C. Tempo är en framgångsfaktor.
Först pappersarbete med att fylla i blanketter, därefter blir det att hämta utrustning för inom 3 timmar börjar omskolning till AK5C. Tempo är en framgångsfaktor. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Skalplagget kommer nog att bli mitt favoritplagg säger Emil Svensson från Växjö.
– Skalplagget kommer nog att bli mitt favoritplagg säger Emil Svensson från Växjö. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Ny och fräsch utrustning, det tackar vi för säger Francis Holmsten.
– Ny och fräsch utrustning, det tackar vi för säger Francis Holmsten. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Först pappersarbete med att fylla i blanketter, därefter blir det att hämta utrustning för inom 3 timmar börjar omskolning till AK5C. Tempo är en framgångsfaktor. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Skalplagget kommer nog att bli mitt favoritplagg säger Emil Svensson från Växjö. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Ny och fräsch utrustning, det tackar vi för säger Francis Holmsten. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Detta är den andra rekryteringsomgången av tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T som Lv 6 välkomnar. Lv 6 första GSS/T soldater genomförde sin krigsförbandskurs i november 2010 och en längre krigsförbandsövning 2011. Idag skall soldaterna som har rekryterats under november-december 2011 möta förbandets chefer, verksamheten och sina blivande kollegor.

– Rekryteringen i slutet av förra året gick mycket bra, vi har cirka 190 nyrekryterade på våra listor som skall göra sin första krigsförbandskurs, säger 62:a luftvärnsbataljonens chef Torkel Nordwall. Den lyckade rekryteringen har medfört att de nya har delats upp på tre omgångar. Dels kan soldaterna välja vilken omgång som passar dem bäst och dels för att Lv 6 skall kunna genomföra utbildningen med önskad kvalitet och effekt. De återstående omgångarna kommer att genomföras i vår och en krigsförbandskurs kommer att genomföras under senhösten.

– Vår erfarenhet från tidigare rekryteringar och krigsförbandskurser är att det efter den första kursen kommer fler ansökningar från vänner och bekanta till dem som just gjort sin krigsförbandskurs. Dessa personer vill vi kunna ge möjlighet till att snabbt komma med i förbandet om de uppfyller krav och att det finns ett behov, fortsätter Torkel Nordwall.

Krigsförbandskursen kommer att bli intensiv och genomföras under långa dagar för att få ut största möjliga effekt. Kursen kommer bland annat att innehålla uthämtning av personlig utrustning, kompletteringsutbildning på vapen, personliga intervjuer samt en patrulltävlan.  
– Patrulltävlan är ett bra sätt för soldaten att göra en självskattning om sin förmåga och förbättringspunkter och vi ser var och vilka utbildningsinsatser vi behöver sätta in, säger Oskar Hullegård, stridsgruppchef. Patrulltävlan är också bra teambuildning då gruppen snabbt lär känna varandra och gruppkänslan blir starkare för varje moment.

Det sista soldaterna gör på krigsförbandskursen är att besvara en omfattande enkät om kursen och den framtida tjänstgöringen. Detta så att förbandsledningen snabbt får respons på kursen, soldaternas önskemål, farhågor och utveckling.

Läs mer om kursen på http://www.facebook.com/luftvarnsregementet.lv6