Historisk avslutning i Kungsängen

Efter tre månaders grundläggande militär utbildning (GMU) har hemvärnsrekyterna nu marscherat ut genom Livgardets grindar. Det var första gången en GMU genomfördes i Kungsängen.

Simon och Johanna har genomfört den tre månader långa GMU:n med inriktning mot hemvärn. Foto: Björn Westerdahl/Kungsängen
Befälen och rekryterna skakar hand en sista gång innan utmarschen från regementet.
Befälen och rekryterna skakar hand en sista gång innan utmarschen från regementet. Foto: Björn Westerdahl/Kungsängen
Plutonchef Håkan Jönsson marscherar ut tillsammans med sina rekryter.
Plutonchef Håkan Jönsson marscherar ut tillsammans med sina rekryter. Foto: Björn Westerdahl/Kungsängen
Befälen och rekryterna skakar hand en sista gång innan utmarschen från regementet. Foto: Björn Westerdahl/Kungsängen
Plutonchef Håkan Jönsson marscherar ut tillsammans med sina rekryter. Foto: Björn Westerdahl/Kungsängen

Rekryterna påbörjade sin utbildning i slutet av januari. Sedan dess har de utbildats enligt den kursplan som är gemensam för alla som gör GMU i Sverige. De har tränats i strid, sjukvård och säker vapenhantering och de har fått lära sig om demokrati i Försvarsmakten, konflikthantering och mycket annat.
– Utbildningen har gått bättre än förväntat utifrån de mål som var ställda. Alla som går ut idag har en godkänd GMU vilket bland annat innebär att man lever upp till de fysiska krav som ställs, säger kapten Håkan Johansson som varit chef för GMU-plutonen.

Vidare till Hemvärnet

Sammanlagt har 35 rekryter klarat utbildningen i Kungsängen, och av dem är 6 kvinnor. Nu är det upp till var och en av dem att besluta om de vill satsa på ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten.
– Det har varit jätteroligt. I sommar ska jag arbeta med bagagehantering och sedan ska jag läsa in naturämnena eftersom jag gick samhällsprogrammet. Jag kommer också att söka vidare till Birger Jarls hemvärnskompani i Stockholm, säger 21-åriga Johanna Ängsås.
– Första månaden var det en stor omställning att gå upp tidigt och bädda sängen, men sedan kommer man in i det. Det har varit väldigt kul och lärorikt och det är en bra merit om man vill söka vidare till Polishögskolan. Jag kan även tänka mig att vara med i Hemvärnet, säger 21-åriga Simon Valo.