Försvarsmaktens kvartalsrapport överlämnad

Försvarsmakten har ett intensivt arbetsläge, men löser de förelagda uppgifterna med överlag gott resultat. Det framgår av den kvartalsrapport som överlämnades till Försvarsdepartementet under fredagen. – Ekonomi och verksamhet går i huvudsak enligt planen för 2012 och genomförandet av personalförsörjningsreformen går vidare, säger Odd Werin, Försvarsmaktens planeringschef.

Försvarsmakten har lyckats väl med att upprätthålla beredskapen, hävda Sveriges territoriella integritet och deltar i internationella insatser i Afghanistan och i Kosovo. Dessutom bidrar Försvarsmakten med personal i ett tiotal andra insatser, merparten av dessa är observatörsinsatser.

– Det havererade norska Hercules-planet i Kebnekaise i mars är ett exempel på Försvarsmaktens nationella insatser. Stödet till denna operation har varit såväl omfattande som utmanande med hänsyn till olyckans komplexitet, säger Odd Werin.

Under 2012 genomför Försvarsmakten ett omfattande arbete för att bemanna den organisation som ska gälla från 1 januari 2013. Denna organisation är kravsatt ner till enskild befattning. Avsikten med åtgärden är att skapa en bättre fördelning av kompetens och därmed bättre förutsättningar för Försvarsmaktens verksamhet.

En avvikelse från årsplanen uppstod dock när Försvarsmakten i februari driftsatte logistikfunktionen i sitt nya affärssystem Prio. Då uppstod svårigheter med hanteringen av reservmateriel, framförallt vid centrallagret i Arboga.
 
– Försvarsmakten arbetar nu för att komma till rätta med de problemen, vi räknar med att huvuddelen är lösta till sommaren, säger Odd Werin.