Förberedda på en svår uppgift

I maj roterar omkring 500 svenskar ner till Afghanistan för insatsen FS 23. I den svenska kontingenten ingår sedan flera år också enheten ”Operational Mentoring and Liaison Team”, OMLT, som Lv 6 ansvarar för under FS 23.– De har en svår uppgift, säger Lv 6 chef Lennart Klevensparr, om de 47 personer som ingår i det svenska OMLT.

Johan Kämpe och hans OMLT är väl förberedda inför insatsen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
OMLT kommer använda sig av Personterrängbil 6, under sina uppdrag i Afghanistan.
OMLT kommer använda sig av Personterrängbil 6, under sina uppdrag i Afghanistan. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Lv 6 regementschef, Lennart Klevensparr, besökte OMLT:s övning på Gotland.
Lv 6 regementschef, Lennart Klevensparr, besökte OMLT:s övning på Gotland. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Märket visar att OMLT ska stödja den afghanska arméns 209:e kår
Märket visar att OMLT ska stödja den afghanska arméns 209:e kår Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
OMLT kommer använda sig av Personterrängbil 6, under sina uppdrag i Afghanistan. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Lv 6 regementschef, Lennart Klevensparr, besökte OMLT:s övning på Gotland. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Märket visar att OMLT ska stödja den afghanska arméns 209:e kår Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Det är ett riktigt bra team med pålitliga soldater och officerare. Jag var nöjd med vad jag såg under deras första övningar i höstas, och när jag tittar på dem nu känner jag mig helt trygg, säger Lennart Klevensparr när han besöker OMLT under en övning på Gotland. Här finns både sammanhållning och harmoni, och det syns att de litar på sig själva och på varandra, utvecklar han.

Uppgiften

Enhetens uppgift är att vara mentorer åt en afghansk skyttebataljon i norra Afghanistan. Det innebär att de stöttar och utbildar officerare och soldater från den afghanska armén.
– I Afghanistan är personliga relationer oerhört viktigt, säger chefen för OMLT, Johan Kämpe. I vått och i torrt och på deras villkor, ska vi följa det afghanska förbandet. Därför kommer ett bra förhållande till dem vi är mentorer åt, vara avgörande för hur väl vi lyckas.

Tanken bakom mentorskapet är att afghanerna själva ska kunna ta över ansvaret för säkerheten i landet när den internationella säkerhetsstyrkan, Isaf, lämnar.
– Min uppfattning är att detta är det bästa sättet att förbereda landet på den utmaning som det kommer att innebära, säger Johan Kämpe.

Tränat hårt

Av deltagarna i FS 23 har de som tillhör OMLT de tuffaste fysiska kraven på sig. Och teamet har tränat hårt. I ett halvår har de utbildats och samövats, först på Lv 6, sedan under missionsutbildningen på Livgardet och nu på Tofta skjutfält på Gotland. Innan de lämnar Sverige ska de också genomföra en slutövning. Men en sak går inte att öva på här hemma: värmen. Teamet kommer vara i Afghanistan under den varmaste årstiden. Då är temperaturer på över 40 grader normalt.
– Vi har förstås tränat fysiskt oerhört hårt, säger Johan Kämpe och det kommer vi ha nytta av, och kroppen kommer att vänja sig vid värmen efterhand. Sedan gäller det att anpassa utrustningen efter verksamheten, naturligtvis också kopplat till risker och hot.

Förutom att de är vältränade har också OMLT tillgång till den bästa materielen.
– Vi har riktigt bra materiel, konstaterar Johan Kämpe. I teamet har vi också egna sjukvårdsresurser med legitimerade sjuksköterskor och läkare. Det är nödvändigt eftersom vi ofta kommer att befinna oss långt ifrån campen, förklarar han.

– De har fått den utbildning och den materiel de kan behöva från Försvarsmakten, säger Lennart Klevensparr, men det är också viktigt att alla känner att de har stöd hemifrån. Då har de allt stöd de kan få.