En attraktiv arbetsgivare

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutets årliga mätning. FMTS ligger på en hedrande andraplats bland cirka 60 stora och medelstora företag och organisationer som deltagit i undersökningen. Deltagarna har lämnat uppgifter om bland annat sjukfrånvaro, löner, kompetensutveckling och jämställdhet.

FMTS springer målmedvetet vidare mot att bli en ännu attraktivare arbetsplats. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Chefen för FMTS, Lennart Axelsson, förklarar det goda resultatet bland annat med att personalen skapar ett bra arbetsklimat.
Chefen för FMTS, Lennart Axelsson, förklarar det goda resultatet bland annat med att personalen skapar ett bra arbetsklimat. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Chefen för FMTS, Lennart Axelsson, förklarar det goda resultatet bland annat med att personalen skapar ett bra arbetsklimat. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

– Det är förstås mycket glädjande att FMTS uppmärksammas på det här sättet, särskilt i en tid med omfattande förändringar i Försvarsmakten och med den osäkerhet och oro som naturligen följer av detta, säger Lennart Axelsson, chef för FMTS.

Det som mätningarna bland annat visar när FMTS jämförs med andra är en mycket låg både korttids- och långtidssjukfrånvaro, få personalavgångar och en jämförelsevis hög andel tid för kompetensutveckling av medarbetarna vid FMTS i procent av den totalt arbetade tiden.

– De främsta förklaringarna till FMTS goda resultat är nog våra intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter och framförallt personalen som både löser sina uppgifter på ett utmärkt sätt och även skapar ett bra arbetsklimat runt om sig, förklarar Lennart Axelsson. Vi har också duktiga arbetsledare och förtroendevalda. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna fortsätta att målmedvetet utveckla FMTS till en ännu bättre och attraktivare arbetsplats - den resan är långt ifrån avslutad.

Nyckeltalsinstitutet gör årligen systematiska mätningar av ett trettiotal personalnyckeltal som speglar hur attraktiv arbetsgivaren är. Nio av dessa nyckeltal ligger till grund för Attraktivt Arbetsgivarindex AVI® som nu presenterats för elfte året i rad.