Efterlängtat möte med stridsvagn

Den gångna helgen deltog tretton stridsvagnssoldater i en krigsförbandskurs, KFK, på P 4. Tolv killar och en tjej som gjort värnplikt på stridsvagnskompanierna på P 7 och P 4 under slutet av 90-talet tog på sig gröna kläder för att fräscha upp sina kunskaper och få reda på mer om hur systemet med tidvis tjänstgörande soldater ska fungera

Stridsvagnssoldater på genomgång vid besättningsträningsanläggningen. Foto: Stridsvagnskompaniet P 4/Försvarsmakten
Laddaren övades i sin roll...
Laddaren övades i sin roll... Foto: Stridsvagnskompaniet P 4/Försvarsmakten
...liksom vagnchefen.
...liksom vagnchefen. Foto: Stridsvagnskompaniet P 4/Försvarsmakten
Laddaren övades i sin roll... Foto: Stridsvagnskompaniet P 4/Försvarsmakten
...liksom vagnchefen. Foto: Stridsvagnskompaniet P 4/Försvarsmakten

Kopral Johan Folin, stridsvagnsförare/-skytt berättar om helgen:

– På fredagen började tjänstgöringen med ett par timmar i stridsvagnsgaraget där vi fick återse vagnarna som flera av soldaterna inte hade varit i närheten av på mer än tio år, men minnet kom rätt snabbt tillbaka när man väl satt på sin plats i stridsvagnen.

Förarna ägnade sedan en del av fredagen och lördagen åt att gå igenom åtgärder före och efter användning, samt – kanske mer efterlängtat – höra och känna motormullret och köra vagnarna igen. Under tiden övade vagncheferna, skyttarna och laddarna på sina roller i TBTA:n, tornbesättningstränings anläggningen.

På lördagen samlades soldaterna i BTA:n, besättningsträningsanläggningen, den datoriserade simulatorn där fyra besättningar samtidigt kan träna med varandra. I början övades varje stridsvagnsgrupp för sig, men under senare delen av lördagen och under söndagen genomfördes flera plutonsövningar.

– Självklart var det en hel del moment som inte gick särskilt bra, men att vi lyckades genomföra flera plutonsmoment med lyckat resultat trots flera års frånvaro från Försvarsmakten visar hur djupt kunskaperna sitter, avslutar Johan.