De söker efter sprängladdningar

Röntgenkameror, fiberoptik, sökhundar och infrarött ljus är några av de verktyg som används när Försvarsmakten söker efter sprängladdningar.– Men ofta räcker det att man använder sitt huvud och en ficklampa, säger en av soldaterna som deltar i övningen.

Under Livgardets repetitionsutbildning för sökinstruktörer hjälper den avancerade sökgruppen från Göta ingenjörregemente till med sin expertis. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ställföreträdande gruppchefen för den avancerade sökgruppen dokumenterar sökoperationen från ledningsplatsen utanför huset där söket genomförs.
Ställföreträdande gruppchefen för den avancerade sökgruppen dokumenterar sökoperationen från ledningsplatsen utanför huset där söket genomförs. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En soldat ur Göta ingenjörregemente avancerade sökgrupp söker av terrängen utanför huset med sin hund.
En soldat ur Göta ingenjörregemente avancerade sökgrupp söker av terrängen utanför huset med sin hund. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Erik Gylfe från Göta ingenjörregemente söker av trånga och smala utrymmen med ett videoskåp. Det är en liten videokamera som kan användas bakom skåp och i ventilationsutrymmen tack vare fiberoptik.
Erik Gylfe från Göta ingenjörregemente söker av trånga och smala utrymmen med ett videoskåp. Det är en liten videokamera som kan användas bakom skåp och i ventilationsutrymmen tack vare fiberoptik. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ställföreträdande gruppchefen för den avancerade sökgruppen dokumenterar sökoperationen från ledningsplatsen utanför huset där söket genomförs. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En soldat ur Göta ingenjörregemente avancerade sökgrupp söker av terrängen utanför huset med sin hund. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Erik Gylfe från Göta ingenjörregemente söker av trånga och smala utrymmen med ett videoskåp. Det är en liten videokamera som kan användas bakom skåp och i ventilationsutrymmen tack vare fiberoptik. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Uppgiften är att söka igenom ett hus och säkerställa att närområdet är fritt från sprängladdningar. I övningens scenario ska huset användas som möteslokal för VIP-gäster, och därför måste allt vara säkert när gästerna anländer.
– Soldaterna kommer från Göta ingengörsregemente i Eksjö. De är utbildade i avancerat sök och under övningen söker de igenom husets alla rum, säger löjtnant John Jämbring på Livgardets 13. Säkerhetsbataljon.

Hela söket tar en arbetsdag, och varefter soldaterna blir klara med rummen rapporterar de sina resultat till sökets ledningsplats. De fynd som görs under söket, säkras och läggs i numrerade papperspåsar. Fynd och bevishantering är en viktig del i en sökoperation.
– Fingeravtryck bevaras bättre i papperspåsar än i plastpåsar, säger Fänrik Harald Carlsson som är ställföreträdande gruppchef i den avancerade sökgruppen.

Övningen ingår som en del i en repetitionsutbildning för sökintruktörer, och i övningen deltar personal från Göta ingenjörsregemente, Försvarets hundtjänstenhet, Amfibiebataljonens bordningsstyrka och 13. Säkerhetsbataljonens mark- och sjödelar.
– Vi har en stor del av Försvarsmaktens sökkompetens här idag. Att öva tillsammans är bra eftersom vi kan dela erfarenheter och kunskap med varandra och mellan förbanden, säger John Jämbring.

I ett senare skede ska sökinstruktörerna från 13.Säkerhetsbataljon utbilda och leda egna sökgrupper. Livgardet har funktionsansvaret för sökverksamheten, men gruppen från Göta ingenjörregemente är en viktig i den här repitionsutbildningen.
– Under övningen får våra instruktörer öva att planera för en sökuppgift och därefter lösa uppgiften med hjälp av de tillförda sökresurserna i form av den avancerade sökgruppen, vilket är mycket lärorikt, säger John Jämbring.