De säregna vattenhålen i Alburz

Sedan slutet av förra året har svensk-finska Task Force Northern Lights (TF NL) aktivt betonat vikten av att inkludera civil-militär samverkan (CIMIC) i operationer som leds av de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) och stöds av Isaf. I linje med transitionsprocessen är det viktigt att afghanerna ser att det är de afghanska myndigheterna som står för säkerheten och tar hand om grundläggande behov.

Vatten är en bristvara på landsbygden i Afghanistan under stora delar av året. Foto: Försvarsmakten
Öppningshålet på kandan är bara någon meter i diameter.
Öppningshålet på kandan är bara någon meter i diameter. Foto: Försvarsmakten
Tomas Nilsson är chef för den svenska delen av CIMIC-verksamheten på Task Force Northern Lights.
Tomas Nilsson är chef för den svenska delen av CIMIC-verksamheten på Task Force Northern Lights. Foto: Försvarsmakten
Mohammad Amir som jobbar med utveckling på distriktsnivå pratar med lokala arbetare inuti en kanda.
Mohammad Amir som jobbar med utveckling på distriktsnivå pratar med lokala arbetare inuti en kanda. Foto: Försvarsmakten
Öppningshålet på kandan är bara någon meter i diameter. Foto: Försvarsmakten
Tomas Nilsson är chef för den svenska delen av CIMIC-verksamheten på Task Force Northern Lights. Foto: Försvarsmakten
Mohammad Amir som jobbar med utveckling på distriktsnivå pratar med lokala arbetare inuti en kanda. Foto: Försvarsmakten

– Vi finansierar projekten men driver dem inte. Projekten drivs lokalt och det ger distriktsguvernörer och andra aktörer möjlighet att visa afghanerna att det är afghanska myndigheter och inte motståndsmännen som står för utveckling och säkerhet, säger Tomas Nilsson, CIMIC-officer.

Sedan oktober 2011 har flera projekt genomförts i området väster om Mazar-e Sharif. Bland annat har väggar kring en skola och toaletter byggts, ett skoltak har reparerats och fyra vattenreservoarer har byggts i dalar där sand har använts för att filtrera vattnet från Balkh-floden.

Inom kort ska också nio vattenreservoarer stå klara i Alburz-bergen sydväst om Mazar-e Sharif. Enligt traditionell metod så har reservoarerna förlagts i bergssluttningar. När snön smälter om våren så rinner vattnet ner i öppningen och det utgrävda hålrummet i berget fylls. Folk i byarna runt omkring har sen dricksvatten in i juli.

De här vattenreservoarerna kallas ”kandas”. Öppningen är liten men inuti den av mankraft utgrävda grottan ryms ungefär 200 kubikmeter vatten. Grottans väggar täcks med cement innan vattnet tillåts rinna in.

Lokalbefolkningen har valt ut platserna så att så många byar som möjligt i området framöver ska få tillgång till dricksvatten. Arbetarna rekryteras från trakten och distriktsguvernören i Chimtal har varit direkt involverad i byggprocessen.

– Det är bra att de anställda arbetarna rekryteras från trakten. De känner att det är deras projekt, avslutar Tomas Nilsson.