Checkpoint Nai Maidan

Området öster om staden Sar-e Pul är ett av de oroligare i provinsen med samma namn. En ny checkpoint finansierad av svensk-finska Task Force Northern Lights (TF NL) ska ge den afghanska polisen ökad närvaro i området.

Checkpointen är belägen vid ett vägskäl omgiven av gröna kullar c:a en timmes bilfärd nordost om Sar-e Pul. Platsen är strategiskt utvald och ligger på gränsen till det oroliga Sherama-området där motståndsmän från bland annat Qush Tepah, Sayadd och Chimtal mer eller mindre har haft en fristad den gångna vintern. Checkpointen ska bemannas av den afghanska polisen (ANP).

– Med checkpointen så kan ANP flytta fram positionerna. De kan genomföra fler patruller och störa motståndsmännen. På sikt är förhoppningen att civila organisationer ska kunna gå in och stödja, säger Ragnar Sävfors, samverkansofficer.

Cimic (Civlilian Military Cooperation) står för civil-militär samverkan. TF NL har en budget ur vilken samverkansofficerarna kan använda medel att spendera på olika projekt i linje med uppdraget att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) och de afghanska myndigheterna.
 
Planeringen för checkpointen i Nai Maidan påbörjades redan i januari men bygget försenades bland annat på grund av den ovanligt stränga vintern. Den 29:e mars satte dock bygget igång och checkpointen är nu så gott som färdigställd. Ett tiotal afghaner, anställda av TF NL, har utfört arbetet.

– Det har varit svårt att rekrytera arbetare till det här projektet, många ansåg området vara för farligt, säger Ragnar Sävfors.

Bygget har dock kunnat genomföras utan incidenter. Svenska soldater, från Camp Monitor i Sheberghan några mil norrut, har sen byggstart övervakat platsen. Checkpointen kommer framöver att bemannas av ett dussintal afghanska poliser.