Black Hawk flyger för Försvarsmaktens överlevnadsskola

Under veckan som varit understöddes Försvarsmaktens överlevnadsskola för första gången av helikopter 16 (Black Hawk) från Helikopterflottiljen. Det var under en övning i undsättning av soldater som man tog hjälp av helikoptern.

Undsättningsstyrkan identifierar överlevaren noggrant innan man kan gå ombord på helikoptern. Foto: Carl Gustav Schultz/Försvarsmakten
Överlevaren gör en solkatt mot helikoptern med sin signalspegel.
Överlevaren gör en solkatt mot helikoptern med sin signalspegel. Foto: Carl Gustav Schultz/Försvarsmakten
Överlevaren gör en solkatt mot helikoptern med sin signalspegel. Foto: Carl Gustav Schultz/Försvarsmakten

Black Hawk, en helikopter som vi tidigare kunnat se i gamla krigsfilmer, är en helikopter som i första hand har använts av amerikanska försvaret. Numera finns den även i svenska Försvarsmakten och är stationerad på Helikopterflottiljen i Linköping.

I ett av Black Hawks första uppdrag för vår egen försvarsmakt hade Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS) nu tillgång till denna mytomspunna helikopter.

Den var en del i undsättningen av soldater som blivit isolerade, det vill säga kommit ifrån det egna förbandet och alltså hamnat i en överlevnadssituation. Undsättningen kallas med ett engelskt uttryck Combat Search and Rescue (CSAR).

Den här gången var dock undsättningen bara en övning och ingick i den SERE C-utbildning som FÖS genomförde med militär personal under vecka 15 och 16 i Karlsborgs-trakten. SERE är en engelsk förkortning som står för ledorden i verksamheten, nämligen survival, evasion, resistance, extraction.

En svensk tolkning av ledorden skulle kunna vara överlevnad - att kunna ta hand om sig själv under primitiva förhållanden med knappa resurser i alla tänkbara miljöer och klimat. Dold flykt - då man kan anta att det finns en fiende som man behöver hålla sig undangömd från, samtidigt som man praktiserar överlevnad. Motstånd - förmåga att kunna motstå och undkomma så lindrigt som möjligt under en gisslansituation. Upphämtning/Urdragning/Undsättning tillbaka till det egna förbandet och slutligen kunna komma hem igen.

FÖS sysslar med utbildning i SERE sedan början av 2000-talet. Det är en verksamhet som följer den internationella utvecklingen, där stort samarbete över landsgränserna krävs för att räddningsinsatser ska kunna fungera så bra som möjligt vid militära insatser.

Black Hawk-helikoptern som flög på övningen imponerade, både på de som fick se skådespelet men framförallt på de soldater som fick förmånen att flyga med i maskinen, alltså de som blev undsatta och helskinnade fick komma tillbaka till det egna förbandet.