Besök från Down under

Ledsagad av Marininspektören, amiral Jan Törnkvist, kom en mycket trevlig och informell Australiensisk herre på besök till Revingehed. Det visade sig vara Australiens överbefälhavare, general David Hurley. Han satte tonen direkt och hela besöket kännetecknades av högt i tak och livliga diskussioner om soldaterna och vad vi kan göra för dem.

Provtur i en av strategiska reservens tjänstebilar, Stridsfordon 9040 C. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Alla kan kasta handgranater, det är att träffa det du siktar på som är kruxet.
Alla kan kasta handgranater, det är att träffa det du siktar på som är kruxet. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Filip Walldén och Patrik Franz I samspråk med David Hurley, Australiens överbefälhavare.
Filip Walldén och Patrik Franz I samspråk med David Hurley, Australiens överbefälhavare. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Alla kan kasta handgranater, det är att träffa det du siktar på som är kruxet. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Filip Walldén och Patrik Franz I samspråk med David Hurley, Australiens överbefälhavare. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

Efter en obligatorisk information blev generalen glad över möjligheten att få komma ut i verksamheten ett tag, extra glad blev han när han fick reda på att han skulle få åka stridsfordon.
–As a mechanized soldier I am very glad to get the opportunity of trying out your CV 90´s, så glad kan en general bli över att återigen få vara mekaniserad…
Diskussionerna kom annars att kretsa kring soldaternas utbildning och träning, hur vi försöker behålla och utveckla kontakten med soldaterna efter insatserna och att deras kontraktstid gått ut. Jämförelserna var många och likheterna mellan våra respektive system likaså. Det australiensiska systemet har stor flexibilitet för soldaten. Soldaterna gör kortare tid i missionsområdet (Afghanistan) men i flera perioder, därefter kan de röra sig in och ut ur systemet, likheten med vad vi vill erbjuda våra tidvis tjänstgörande soldater var slående. Nästa likhet var svårigheterna att rekrytera den smala sektorn av specialister som hela Armén eller Försvarsmakten tävlar om. När samtalen gled in på jämförelser av våra erfarenheter från Afghanistan föreslog general Hurley ett utbyte där man kanske på sikt kunde ha en gemensam erfarenhetsbank. Möjligheterna som tornar upp sig för soldater att kanske åka på träning i Australien (om alla förslag går att genomföra) är hisnande.

Gemensamhet i missionen

Men även i Australien har neddragningarna av trupp i Afghanistan väckt samma debatt som i Sverige. Hela ISAF gör samma övergång in i transitionsfasen av COIN-konceptet (COunter INsurgency), vilket innebär en minskning av bidragen med trupp och en övergång där afghanerna själva tar ansvaret för säkerheten i sitt land.
–That does not mean that we abandon the afghan´s, we are just reducing our troops, sa general Hurley och överste Nilsson (C P 7) nicker medhållande.  Debatten har i stor grad kännetecknats av varför man drar sig ur Afghanistan, inte hur bra man lyckats och att afghanerna själva nu anser att man är redo att ta over ansvaret för säkerheten I landet. Det var ju hela poängen med att världssamfundet satte in militär trupp från början, att dra sig ur så fort afghanerna kunde ta över. Framför allt var man överens att det kommer att krävas en politisk tydlighet och enighet för att få debatten på rätt köl.

Möte med strategiska reserven

Därmed var den formella delen, även den informell för att vara ett generalsbesök, avklarad. Därefter ikläddes hela följet grön overall modell one size fits all. Iklädda telehjälmar och instoppade i stridsrummet på ett stridsfordon 90 fortsatte sverigebesöket med provskjutning av skyttegruppens vapen.
–What a nice facility you have here, and so close to your baracks, var ett av utlåtandena från austalierna. De I sin tur har gott om övningsterräng,men inte den typen av skjutbanor så nära sina kaserner. Och det är alltid trevligt när man kan bjuda på lite utvecklingstankar.
I den kvardröjandet doften av kordit och med solen i ryggen fortsatte diskussionen, nu med soldaterna med vad de tyckte om möjligheterna till träning, om sina vapensystem och inte minst sina stridsfordon.
–Would you like to take it for a test ride? – Off course!
–Han körde OK för att vara nybörjare, var betyget från skytten Filip Walldén som är inne på tredje året som besättningsman och skytt i stridsfordon 90.

När generalen och soldaterna skildes åt bjöd han på den perfekta avslutningskommentaren;
–You have the perfect job! I have rifle oil on my glasses and dirty hands; I would love to have this on an everyday basis on my job.

Det är alltså sant, alla är vi först och främst soldater...