Australiens ÖB på besök för att diskutera rekrytering

Australiens överbefälhavare General David Hurley är nu här och besöker sin motsvarighet i Sverige, ÖB Sverker Göranson. Bland annat för att berätta hur deras övergång från plikt till frivillighet fungerat och hur de arbetar med rekrytering idag. De diskuterar även materielsamarbete, insatsen i Afghanistan samt den nya försvars- och säkerhetspolitiska arenan.

Australiens överbefälhavare General David Hurley är på Sverigebesök för att diskutera rekryteringsfrågor. Foto: Kent Löwing/Försvarsmakten
Sverker Göranson tog David Hurley till Blekinge flygflottilj för att visa hur Sverige utbildar sina piloter.
Sverker Göranson tog David Hurley till Blekinge flygflottilj för att visa hur Sverige utbildar sina piloter. Foto: Kent Löwing/Försvarsmakten
Sverker Göranson tog David Hurley till Blekinge flygflottilj för att visa hur Sverige utbildar sina piloter. Foto: Kent Löwing/Försvarsmakten

De båda överbefälhavarna har även varit på förbandsbesök på F 17 i Ronneby för att få en inblick i hur Sverige lägger upp sin pilotutbildning. De gör också ett besök vid Marinbasen och Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona, samt ett besök på P 7 i Revingehed där provkörning av stridsfordon 90 står på agendan. Han har också varit på skjutbanan och dessutom fått köra stridsbåt 90 genom Amfibieregementets försorg. 

– Australien har genom insatsen i Afghanistan samt som partner inom materielutvecklingsområdet fått en ökad bilateral betydelse. Deras erfarenheter av rekrytering är också värdefulla för oss här i Sverige, säger Sverker Göranson.