Att vara R3-soldat på Helikopterflottiljen

Vad jobbar de med på Helikopterflottiljen egentligen? Helikopterflottiljen har idag cirka 650 personer anställda, fördelade på flera platser i Sverige och på en mängd olika yrkeskategorier. I en artikelserie som nu tar sin början, kommer några av alla de yrken som finns representerade på Helikopterflottiljen att presenteras. Först ut är R3-soldat.

R3-soldat under brandövning Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
R3-soldater övas i att ta hand om skadad person
R3-soldater övas i att ta hand om skadad person Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
R3-soldater övas i att ta hand om skadad person Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
Erik Mohlander, 31, från Linköping är ställföreträdande chef för R3-plutonen på Malmen och ger här en bild av yrket, och sin verklighet.

Vad gör en R3-soldat?

– R3 står för räddning, röjning och reparation. Inom huvudtjänsten för R3-soldater finns två arbetsområden som är räddningstjänst och fälthållningsarbete. På en flygplats som Malmen handlar räddningstjänsten om att stå i beredskap för att rädda liv vid olyckor. Det får inte ta mer än 90 sekunder innan det hälls vatten på ett brinnande flygplan, vilket betyder att vi har ungefär 20 sekunder på oss att vara ute ur fikarummet när en olycka sker. Inom räddningstjänsten ingår dessutom brandförsvar och miljöskydd. Fälthållningsarbete är Flygvapnets svar på ingenjörsförband, där arbetsuppgifterna exempelvis kan handla om att röja ammunition från landningsbanor. Under krig kan fienden släppa så kallade ”cluster-minor” från luften som sedan haglar ned på en landningsbana för att göra det omöjligt för flyget att lyfta. R3-soldatens uppgift vid ett sådant tillfälle är att se till att flygplanen kommer upp i luften genom att röja landningsbanan.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– En vanlig dag kan innehålla en övning och sedan mycket fysisk träning, men det är också otroligt omväxlande. Ibland är vi på övning i skogen och ibland gör vi övningar här på flygflottiljen.

 Hur såg din väg mot att bli R3-soldat ut?

– Jag gjorde lumpen i Östersund och gick sedan vidare mot Officershögskola där jag läste för F4. Sedan följde ett år i Östersund innan jag specialiserade mig mot R3 i Halmstad. Jag kom hit till Linköping 2006.

Vad är roligast med din tjänst?

– Något som är utmärkande för en R3-soldat är att vi utför skarp tjänst även i fredstid. Olyckor sker ju även under fredstid och det medför att vi måste stå i beredskap även då. R3-tjänsten har även det mesta som Försvarsmakten har att erbjuda koncentrerat till en pluton. Vi har vapentjänst och övas på mängder av olika vapen och materiel, bland annat prickskyttegevär och minsökare. Exempel på fordon vi får utbildning i är hjullastare, grävmaskiner, snabba räddningsbilar och lastbilar.

Vad är svårast?

– Det stora omfånget av kunskap som vi måste ha kan också vara det svåraste. Det är så många olika funktioner som en R3-soldat måste kunna fylla. Det är även fysiskt och psykiskt tungt att hålla på med exempelvis räddningstjänst.

Vem passar tjänsten för?

– För räddningstjänsten bör man vara tålmodig. Att ständigt stå i 20-sekunderberedskap är något som kan knäcka vissa av stress. Jag tror även att man måste ha ett visst tekniskt intresse, men så är det inom de flesta av Försvarsmaktens tjänster idag enligt min mening. Fysiskt och psykiskt stark måste man vara eftersom det är många tunga lyft vid räddningstjänst och det kan även vara psykiskt svårt att ta hand om svårt skadade personer.

Behövs det mer personal inom R3-tjänsterna?

– Absolut! Jag tror att Försvarsmakten skulle behöva gå ut mer med vad det verkligen innebär att göra R3-tjänst och hur brett och givande det är. Jag tror att fler skulle söka R3-tjänst om de visste att det fanns.