13:e säkerhetsbataljon stödjer Lion Effort

Säkerhetskompani Sjö, som till vardags är grupperade i Göteborg har under flygövningen Lion Effort understött chefen F17 med bevakningen av materiel och skyddsvärd verksamhet. Det uppdrag som löstes ligger inom ramen för förbandets huvuduppgifter men normalt så är kompaniet specialiserade på att uppträda i skärgården.

Patrull ur säkerhetskompani sjö. Foto: Catharina Bergsell/ Försvarsmakten
Eftersom alla flygplan inte fick plats i hangarerna behövde de bevakas dygnet runt.
Eftersom alla flygplan inte fick plats i hangarerna behövde de bevakas dygnet runt. Foto: Catharina Bergsell/ Försvarsmakten
När övriga övningsdeltagare lämnat området, var säkerhetskompaniet kvar och bevakade ramperna.
När övriga övningsdeltagare lämnat området, var säkerhetskompaniet kvar och bevakade ramperna. Foto: Catharina Bergsell/ Försvarsmakten
Eftersom alla flygplan inte fick plats i hangarerna behövde de bevakas dygnet runt. Foto: Catharina Bergsell/ Försvarsmakten
När övriga övningsdeltagare lämnat området, var säkerhetskompaniet kvar och bevakade ramperna. Foto: Catharina Bergsell/ Försvarsmakten

Efter 11 dygn kan konstateras att kompaniet löst sin uppgift på ett föredömligt sätt.
– Det är alltid ett visst mått av osäkerhet då man går in i en ny uppgift, och innan alla rutiner satt sig. Det är då det gäller att verkligen behålla ödmjukheten i givet uppdrag, säger kompanichefen Mats Afzelius.

Målsättningen har varit att lämna så litet avtryck som möjligt av kompaniets närvaro och det tycker kompanichefen att man lyckats med.

– De signaler som jag fått från olika håll inom F 17 tyder på att soldaterna gjort ett mycket bra jobb och som chef blir man ju då självklart mycket stolt.

– Att soldaterna sedan tycker att verksamheten blir något enahanda efter ett antal dygn är ju i grunden positivt, då det betyder att inget ingripande ha behövt ske, fortsätter Mats Afzelius.

Personalen vid kompaniet kommer efter avslutat uppdrag återvända hem och ta en mycket välförtjänt påskledighet.

– Vi lägger nu en intensiv period bakom oss där vi i princip inte varit hemma i Göteborg de senaste fyra veckorna, så den stundande ledigheten är efterlängtad. Jag vill passa på att tacka för det fina stöd vi fått från olika delar inom F17 under den tid vi varit gäster på området, säger Mats Afzelius.