Ytstrid i nattens mörker

Trehundra meter nordväst om ön Haukøya Ávku har HMS Härnösand legat tyst och spanat i tio timmar. Uppdraget för fiendestyrkan, bestående av HMS Härnösand, HNOMS Storm och Norska sjöhemvärnet, är att hindra den multinationella sjöstyrkan att gå in i ett visst område.

Smygegenskaperna och kamouflaget gör det svårt att upptäcka HMS Härnösand. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Signalman Joel Johansson är beredd att öppna eld mot ett inkommande hot
Signalman Joel Johansson är beredd att öppna eld mot ett inkommande hot Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Närförsvarsofficeren Linus Andersson leder försvaret av de egna fartyget från bryggan.
Närförsvarsofficeren Linus Andersson leder försvaret av de egna fartyget från bryggan. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Signalman Joel Johansson är beredd att öppna eld mot ett inkommande hot Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Närförsvarsofficeren Linus Andersson leder försvaret av de egna fartyget från bryggan. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten

– Identifiera radareko, bäring 324 avstånd 11 sjömil, ropar ytstridsbefälet, Ola Kvarnström, efter att han upptäckt ett misstänkt fartyg. Signalspaningsoperatören, Ernst Hultqvist, känner igen radarsignalerna från det misstänkta fartyget som en fientlig kustkorvett av Skjold-klass. Då positionen på den fientliga korvetten är fastställd, beordrar vaktchefen insats med två sjömålsrobotar. Från ett koncentrerat men avslappnat arbete, ökar nu tempot i rapporterna på fartygets orderanläggning. Ytstridsbefälet bryter in på det interna kommunikationssystemet:
- Två robotar mot målnummer 08034, fyr!

Tidigare under dagen eskorterade HMS Härnösand och den norska korvetten Storm det Norska sjöhemvärnets ledningsfartyg genom ett område där fientliga småbåtar kunde förväntas, ett så kallat assymetriskt hot. Härnösand ledde insatserna mot de snabba motorbåtarna som mycket riktigt anföll.

– Det asymmetriska hotet är synnerligen svårt eftersom det inte går att urskilja från exempelvis en oskyldig fritidsbåt, utan det är hur den uppträder som måste tolkas i tid för att skydda det egna fartyget, summerar närförsvarsofficeren Linus Andersson.

Då var Cold Response 2012 avslutad för HMS Härnösands del och fartyget sätter kurs sydvart mot hemmahamnen Karlskrona.

– Besättningen har genomfört en krävande period till sjöss. Vädret har varit hårt och momenten svåra. Fartyget och besättningen har klarat allt med bravur. Övningen har både gett oss kvittens på vårt sätt att strida till sjöss och visat att vi är duktiga på att samverka med andra nationers fartygsförband, avslutar fartygschefen Jörgen Sjövik.