Yrkesofficerare kan ansöka om pensionsersättning

I samband med den omstrukturering som Försvarsmakten genomför under 2012 erbjuds yrkesofficerare att ansöka om pension med pensionsersättning. Det gäller de yrkesofficerare som den sista december 2012 har mindre än fyra år kvar till ordinarie pensionsålder.

De yrkesofficerare som är intresserade ska lämna ansökan senast den 20 april 2012. Arbetsgivaren beslutar om ansökan ska beviljas eller avslås, efter beredning i personalförsörjningsnämnden.

Omstruktureringen genomförs för att kunna lösa de uppgifter som regeringen ställer på Försvarsmakten och är ett viktigt steg mot ett insatsförsvar som kan verka här och nu. Bakgrunden är en i grunden reformerad personalförsörjning, utan plikt och fullföljandet av ett tvåbefälssystem med officerare och specialistofficerare.

Omstruktureringen är också en förutsättning för att komma tillrätta med personella obalanser som finns i dag.