Vägen till kunskap

Inför kommande tjänstgöring i Afghanistan har ISAF soldater ur FS 23 utbildats vid SWEDEC i grundläggande duglighet på minsökare för förmåga till vägsök.

Förmågeträning med att genomföra minsökning i mörker genomförs inomhus med nedsläckt belysning och övervakas av personal med bildförstärkare. Foto: Fredrik Lundgren/Försvarsmakten
FS 23 soldater tränar grunder inom hantering med minsökare.
FS 23 soldater tränar grunder inom hantering med minsökare. Foto: Fredrik Lundgren/Försvarsmakten
På punkten där minsökare indikerat ett metallföremål startas friläggning av objektet.
På punkten där minsökare indikerat ett metallföremål startas friläggning av objektet. Foto: Fredrik Lundgren/Försvarsmakten
FS 23 soldater tränar grunder inom hantering med minsökare. Foto: Fredrik Lundgren/Försvarsmakten
På punkten där minsökare indikerat ett metallföremål startas friläggning av objektet. Foto: Fredrik Lundgren/Försvarsmakten

Under sammanlagt tre veckor har soldater ur FS 23 varit i Eksjö vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum och tränats i hantering av Minsökare 3. Truppen som roterar ned till Afghanistan under försommaren ska göra internationell tjänst under sex månader.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge enskild soldat en grundläggande duglighet, inom ramen för sin tjänst i Afghanistan, att kunna använda Minsökare 3 och genomföra vägsök med sådan.

Utbildning

Soldaten får utbildning och genomför grunder i sondering och friläggning samt grunder i hantering med minsökare. Stor vikt läggs vid förmågan att kunna genomföra sök i mörker med hjälp av mörkersensorer och mörkeranpassad minsökare.

Möjligheter

Viss samövning, inom utbildningen, har skett med hundenheten inom garnisonen.

– Ammunitionsröjningshallen, som vi inom Eksjö garnison har tillgång till, är en oerhörd tillgång vid denna typ av utbildning. Vi har möjlighet att träna mörkerutbildning även på dagtid och normal arbetstid. Det är bara att släcka ner i lokalen, tillägger ansvarige kursledare från SWEDEC, löjtnant Fredrik Lundgren, med ett nöjt leende.