Vad gör en expert?

Inom Försvarsmakten är vi bra på många saker, men få har titeln ”expert”.

Samverkan inför insats. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Delar av CBRN-plutonen gör sig redo för insats.
Delar av CBRN-plutonen gör sig redo för insats. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Prover analyserades i Försvarsmaktens mobila analyslaboratorium.
Prover analyserades i Försvarsmaktens mobila analyslaboratorium. Foto: Göran Ågren / SkyddC
Delar av CBRN-plutonen gör sig redo för insats. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Prover analyserades i Försvarsmaktens mobila analyslaboratorium. Foto: Göran Ågren / SkyddC

Under övningen Cold Response 12  (CR 12) i Nordnorge deltar ett sammansatt CBRN-kompani med norska och svenska delar som leds av en gemensam stab. Vid kompaniet finns fem rekognoseringsgrupper (två av grupperna har även provtagningsförmåga), ett analyslaboratorium, en ledningsgrupp samt en sanerings- och underhållsgrupp. I staben jobbar bland annat två experter som stöd i CBRN-relaterade frågor för både det egna kompaniet och brigaden som helhet.

Experterna jobbar på många olika plan; både förebyggande, minutoperativt och efter en insats eller händelse. Det förebyggande arbetet består i att ta fram information om objekt för att se om det rör sig om farliga ämnen (TIM-objekt, Toxic Industrial Hazard) som kan utgöra en risk för omgivningen. Denna information analyseras i syfte att undvika skador på egen trupp och för att bedöma om de kommer att innebära en begränsning i förbandets handlingsfrihet. Genom det förebyggande arbetet förser de även rekognoseringsgrupper med underlag för ytterligare inhämtning av uppgifter som sedan kan ligga till grund för ett riskbedömande.

Minutoperativt ges stöd till både chefer och rekognoseringsgrupper vid händelser och observationer. Experterna tar också hela tiden emot rapporter och analyssvar, bearbetar dessa och drar slutsatser kring TIM-objektens påverkan på eget förband och för stridens utveckling.

Efter en insats eller en händelse behövs bedömningar av när aktuellt område är säkert igen och om vidare åtgärder krävs. Efterarbete kan även gälla avveckling av mer eller mindre permanenta förläggningar för att säkerställa att platsen lämnas i samma skick som när den togs i bruk.

CR 12 har nu pågått i tre dagar och kompaniets experter befinner sig än så länge i den förebyggande fasen där de olika TIM-objekten inte har kunnat nås på grund av stridens utveckling.

– Då CBRN-kompaniet är en liten enhet får vi också rycka in och hjälpa till med allt möjligt som till exempel förläggningstjänst, posttjänst, allmänt stabsarbete eller köra fordon, säger en av experterna.

Bilder från CR 12 kan tyvärr inte publiceras på grund av bristfällig internetuppkoppling.