Ubåtsjakt i norska fjordar

Att jaga ubåt är en verksamhet där man är mycket beroende av vattenförhållandena. Ubåtar hittas nämligen oftast med hjälp av ljud. HMS Härnösand befinner sig just nu i Nordnorge, där förhållandena är mycket olika de som finns i Östersjön.

HMS Härnösand i norsk fjordmiljö, under övningen Cold Response Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Sonarbefälet Caroline Carlsson och Sonaroperatören Robin Holst tolkar de ekon som presenteras på skärmen.
Sonarbefälet Caroline Carlsson och Sonaroperatören Robin Holst tolkar de ekon som presenteras på skärmen. Foto: HMS Härnösand/Försvarsmakten
Mikael Widen övervakar sjösättningen av fartygets tunga släpsonar.
Mikael Widen övervakar sjösättningen av fartygets tunga släpsonar. Foto: HMS Härnösand/Försvarsmakten
Sonarbefälet Caroline Carlsson och Sonaroperatören Robin Holst tolkar de ekon som presenteras på skärmen. Foto: HMS Härnösand/Försvarsmakten
Mikael Widen övervakar sjösättningen av fartygets tunga släpsonar. Foto: HMS Härnösand/Försvarsmakten

Under kvällen fick HMS Härnösand order att bedriva ubåtsjakt i de norska fjordarna. I skydd av mörkret gled Härnösand tyst in i området med sjösatta sonarer.

Sonaroperatören Robin Holst rapporterar in ett eko till ubåtsjaktofficeren. Rutinerna sitter ombord och snart är ekot identifierat som ubåt, Härnösand har eldtillstånd, ubåtsjaktofficeren preparerar torpeden och meddelar ”torped klar, skott kommer strax, tub 11 fyr” och genomför ett simulerat torpedanfall mot ubåten med lyckat resultat.
 
–Det är stor skillnad på miljön i det här området och den miljö vi är vana att operera i, främst beroende på de stora djupen och salthalten, säger sonarbefäl Caroline Carlsson.

Ubåtsjakt är komplext

Antingen kan man lyssna efter ljud från ubåten med hjälp av mikrofoner, så kallad passiv ubåtsjakt. Det andra sättet är att själv skicka ut ljudvågor från en sonar. Dessa studsar tillbaka från ubåtens skrov och tillbaka till fartyget. Då kan man se vart ubåten befinner sig. Många faktorer påverkar hur ljudet breder ut sig och därmed resultatet. De viktigaste är salthalt och temperatur i vattnet. Båda dessa varierar mycket på olika djup och i olika närliggande områden. HMS Härnösand släpar en sonar efter sig som kan läggas på det djup där man når längst med ljudvågorna. En klippig botten, som i de norska fjordarna, kan också ge en massa falska ekon som lurar operatören.

Övningen Cold Response är därför ett utmärkt tillfälle för fartyget och dess besättning att bredda sina kunskaper och färdigheter att strida i nya miljöer.