”Transitionen viktig för att få stabilitet i valet”

Valet 2014 var huvudfrågan när utrikesminister Carl Bildt träffade president Hamid Karzai i Kabul under tisdagen. – Det är av största vikt att Afghanistan får en stabilitet i valprocessen och därför viktigt att transitionen är genomförd i tid, sa Carl Bildt efter mötet.

Transitionen måste genomföras i tid för att få stabilitet i valprocessen sa utrikesminister Carl Bildt under sitt besök i Afghanistan. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Chefen för insatsledningen Anders Silwer och utrikesminister Carl Bildt deltog i en presskonferens på Camp Northern Lights.
Chefen för insatsledningen Anders Silwer och utrikesminister Carl Bildt deltog i en presskonferens på Camp Northern Lights. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Efter några hektiska dagar i Afghanistan väntade planet på utrikesministern och hans medarbetare för vidare transport till Pakistan.
Efter några hektiska dagar i Afghanistan väntade planet på utrikesministern och hans medarbetare för vidare transport till Pakistan. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Chefen för insatsledningen Anders Silwer och utrikesminister Carl Bildt deltog i en presskonferens på Camp Northern Lights. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten
Efter några hektiska dagar i Afghanistan väntade planet på utrikesministern och hans medarbetare för vidare transport till Pakistan. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten

Det är den så kallade transitionen som är fokus för alla internationella insatser i Afghanistan. Transitionen innebär att afghanerna själva tar över ansvar för i första hand säkerheten i landet. Den svenska afghanistanstyrkan har under en lång tid genomfört alla operationer tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna och aktivt utbildat sina afghanska kollegor. Stora delar av det svensk-finska ansvarsområdet i norr är redan inne i transitions-processen, vilket innebär att den afghanska armén och polisen har huvudansvar för den säkerhetsrelaterade verksamheten och att svenska truppen stödjer vid behov. 2014 ska hela landet ha lämnats över och all stridande utländsk trupp ska ha lämnat.

Hur det svenska truppbidraget ska se ut efter 2014 är osäkert. Det har talats om att Sverige ska ha kvar 200 soldater som rådgivare och instruktörer.
– Vi har sagt att vi är beredda att diskutera upp till 200, men det är beroende på vilka behov som finns, säger Carl Bildt.

Sveriges bidrag kommer även framöver att riktas mot de fyra provinser i norra Afghanistan som ingår i det svenska TST (Transition Support Team). Namnet är nytt sedan i måndags då ansvaret för den svenska insatsen gick över till civil ledning under en högtidlig ceremoni.
– Det är viktigt att visa för afghanerna att vi nu har en förstärkt civil ledning för den övergripande verksamheten, kommenterar Carl Bildt.

Ambassadör Henrik Landerholm företräder Sveriges insats i TST politiskt och diplomatiskt mot olika företrädare i det afghanska samhället. Den militära kommandokedjan ligger dock utanför den civila ledningen och är fortsatt obruten mot Isaf.

Utrikesminister Carl Bildt har sammanlagt gjort ett tiotal resor till Afghanistan och bedömer att säkerhetsläget i det svenska ansvarsområdet är relativt stabilt.
– Det är inte någon avgörande oro och det fungerar hyggligt.

I samband med besöket och ceremonin på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif besökte Carl Bildt även guvernören i området, Muhammed Atta.

Guvernör Atta är en av de mest inflytelserika politiska ledarna i norra Afghanistan.
– Han tackade så mycket för den svenska insatsen. Vid tidigare besök har han framfört synpunkter på att vi bara haft militär hjälp men nu var den frågan aldrig uppe.

Det stora mötet var dock tisdagens samtal med president Hamid Karzai. När de afghanska säkerhetsstyrkorna växer i styrka och kompetens måste den politiska stabiliteten och ledningen hålla jämna steg. Det är viktigt att presidentvalet 2014 och parlamentsvalet 2015 uppfattas som rimliga av alla delar i det afghanska samhället för att kunna lägga grunden till en fredlig utveckling i landet.

– Det är fullt möjligt att genomföra, säger Carl Bildt, men det kräver en hel del. Vi kan dock aldrig räkna med att det blir ett val som i Sverige.

Efter några dagar i Mazar-e-Sharif och Kabul fortsatte utrikesministern sin resa till Pakistan.