Testade och klara för tjänstgöring på P7

Under helgen testades ett 40-tal blivande soldater ute på Revingehed, för tidvis tjänstgöring vid Södra skånska regementet. Två av dem som klarade alla tester med råge var Sofie Ekström från Lilla Edet och Peter Niemi-Impola från Örebro.Så här förklarade Peter varför han tagit sig hela vägen från Närke till Skåne:– Jag tycker P 7 är ett grymt regemente!

Sofie Ekström och Peter Niemi-Impola, svettiga men glada, nu klara för tjänstgöring vid Södra skånska regementet, P 7. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
Bollen får inte nudda golvet! Även ryggstyrkan testades och alla klarade minimivärdet 60 sekunder. Flera klarade det dubbla.
Bollen får inte nudda golvet! Även ryggstyrkan testades och alla klarade minimivärdet 60 sekunder. Flera klarade det dubbla. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
Sofie Ekström kämpade bra i räck-hänget!
Sofie Ekström kämpade bra i räck-hänget! Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
Bollen får inte nudda golvet! Även ryggstyrkan testades och alla klarade minimivärdet 60 sekunder. Flera klarade det dubbla. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
Sofie Ekström kämpade bra i räck-hänget! Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten

Sofie Ekström gjorde lumpen på Södra skånska regementet, P 7, 2006 till 2007. För ett tag sedan blev hon kontaktad av ett tidigare befäl som uppmanade henne att anmäla sitt intresse för GSS/T, tidvis tjänstgörande soldat vid P 7. Hon hade positiva minnen från Revingehed och tänkte att detta kan innebära trevliga avbrott från det vanliga civila livet.
– Jag ser det som en rolig utmaning, konstaterar Sofie.
 Eftersom Sofie just nu jobbar i Oslo så krävdes det först lite funderingar men hon tror att det ska gå bra att kombinera med jobbet som textilansvarig på en norsk sportbutikskedja.
– Testerna gick bra. Det var väl ungefär som förväntat, säger Sofie blygsamt – hon slog trots allt många av de manliga kollegerna i ”beep-testet”*!
Peter Niemi-Impola gjorde lumpen på P4 från 2004 till 2005 och har sedan hunnit vara ute på tre missioner.
– Senast i Afghanistan var jag på ett kompani där de flesta kom från P 7. Jag trivdes bra och fick jättebra relationer med befälen. Det är den erfarenheten som framför allt påverkat att jag sökt mig hit, konstaterar Peter som också var en av dem som gjorde bäst ifrån sig i testerna.

Hela testet genomförs inom 45 minuter. Övningarna genomförs i ordningen nedan, Beep-testet ingår inte i de stipulerade 45 minuterna.

Push-ups + Sit-ups

Push-ups och Sits-ups genomförs med så många upprepningar som möjligt i en följd, minst till miniminivån och högst till den maximala nivå som finns angiven för respektive deltest. Arbetstakten, som t ex kan anges med metronom, ska vara 50 taktslag/min. Böj/lyft respektive sträck/sänk på varje taktslag (25 upprepningar/min).

För godkänt krävs minst 8 push-ups och 10 sit-ups.

Vertikalt upphopp

Vertikalt upphopp genomförs med 3 st godkända hopp, varav det bästa noteras som resultat och används för poängberäkning.

För godkänt krävs upphopp om minst 30 centimeter.

Rygghäng + Armhäng

Rygghäng och Armhäng genomförs hängande så länge som möjligt, minst till och med miniminivån och längst till den maximalt angivna hängtiden.

För godkänt krävs minst 60 sekunders rygghäng och 15 sekunders armhäng.

Beep-test

Ett progressivt (ökande) löptest för att beräkna kondition. Vid uttagning används testet för att beräkna att du har erforderlig syreupptagningsförmåga.
Du som ska testas använder idrottsutrustning för löpning.
Löpsträckan ska vara uppmätt till 20 meter och testledaren ser till att du startar på den ena yttergränsen. För att hålla rätt fart genom testet används en CD-skiva med inspelat beep.
Du som testas ska alltid sätta en fot på eller bakom respektive yttergräns vid slutet av varje löpsträcka som markeras med en beep-signal. Du ska anpassa hastigheten så att vändning sker vid beepet.
Om du inte håller hastigheten ska testledaren påtala detta. En varning ges varefter du får ytterligare två löpsträckor på dig att försöka återta rätt hastighet. Lyckas du inte återta hastigheten avbryts testet för din del.