Tekniker och brandmän på samma gång

En fartygsbesättning måste själva kunna hantera skador som uppstår på fartyget, samtidigt som striden pågår. Snabbhet är nyckeln när det gäller att bekämpa en brand eller vatteninträngning ombord. Har branden väl fått fäste i fartyget blir det mycket svårare att bekämpa den. Ombord på stridsfartyg övas detta så ofta som möjligt, och maskinpersonalen har en nyckelroll.

En snabb första insats mot branden är avgörande vilket Henrik Gustafsson och Marcus Linder står för under övningen. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Fartygets kamouflage fungerar bra i den norska vintermiljön.
Fartygets kamouflage fungerar bra i den norska vintermiljön. Foto: Norske Forsvarets mediesenter-Torbjørn Kjosvold
När en ny vakt ska börja arbeta går man igenom vad som hänt de senaste timmarna.
När en ny vakt ska börja arbeta går man igenom vad som hänt de senaste timmarna. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Marcus Linder byter filter på generatorn längst fram i fören på fartyget.
Marcus Linder byter filter på generatorn längst fram i fören på fartyget. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Fartygets kamouflage fungerar bra i den norska vintermiljön. Foto: Norske Forsvarets mediesenter-Torbjørn Kjosvold
När en ny vakt ska börja arbeta går man igenom vad som hänt de senaste timmarna. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten
Marcus Linder byter filter på generatorn längst fram i fören på fartyget. Foto: Fredrik Ohlsson/Försvarsmakten

Just då avgående vakt fått i sig sin del av lunchen, höjs beredskapen ombord efter indikationer på fientliga fartyg i närområdet.  Besättningen gör sig klara för strid och strax därefter görs ett utrop från stridsledningen i fartyget:
– Inkommande robot från styrbord, skydd, skydd, skydd!

Brand ombord

Simulerat träffas HMS Härnösand av splitter från en robot mitt i styrbords sida och en skyddstjänstövning börjar ombord.
– Brand indikerad i maskinrum 2, ropar skyddstjänstledaren ut.
Två man ur första insatsgrupp agerar direkt och beger sig ut för att försöka släcka branden så snabbt som möjligt och köper därmed tid för rökdykare att komma på plats och fortsätta med släckningen.

Samtidigt tränger vatten in i en ammunitionsdurk. En andra insatsgrupp försöker begränsa läckan och med hjälp av länspumpar hålla undan vatteninträngningen.
Sjukvårdsgruppen ombord tar hand om skadade, svetten rinner på insatsgrupperna och rökdykare. Allt är en kamp mot klockan för att rädda fartyget och kunna fortsätta strida. Varje besättningsmedlem jobbar till sitt yttersta. En timme senare avbryts övningen. Trötta går ena vakten och lägger sig, för ett par timmars vila.

Rutinarbetena fortsätter

För fartygets andra vakt fortsätter rutinarbetet efter skyddstjänstövningen. I maskincentralen arbetar fartygets tekniker med de många systemen och motorerna ombord. Man börjar med underhållsarbete på en av generatorerna som förser fartyget med elkraft.
– Det är ingen lätt uppgift i tre meters vågor, längst fram i fören på ett fartyg, i ett varmt maskinrum. Men det måste göras, säger Markus Linder som är maskinist ombord.

Besättningen på HMS Härnösand går nu in på de sista dygnen i Cold Response. I närmare tre veckor har man varit till sjöss, frånsett kortare besök i hamn. Mot slutet av veckan sätter man kurs mot hemmabasen i Karlskrona för välförtjänt vila.