Stort intresse för stor övning

En övning av Cold Response storlek röner ett mycket stort intresse. Onsdagen den 14 mars var det besöksdag för media och andra gäster. Närmare 80 personer var på plats för att få se mer av övningen. Men det är främst besökstatistiken på de internetsidor som speglar övningen som vittnar om det stora intresset.

Ett åttiotal gäster och närmare ett tiotal mediarepresentanter bevittnade onsdagens stridsförevisning på Setermoens skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Cold Response intresserar, många följer övningen på webben och facebook. Fram till och med 14 februari hade Cold Response på forsvarsmakten.se 110 000 sidvisningar.
Cold Response intresserar, många följer övningen på webben och facebook. Fram till och med 14 februari hade Cold Response på forsvarsmakten.se 110 000 sidvisningar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sveriges insatschef, generallöjtnant Anders Silwer passade på att prata med soldater från Artilleriregementet under besöksdagen.
Sveriges insatschef, generallöjtnant Anders Silwer passade på att prata med soldater från Artilleriregementet under besöksdagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Cold Response intresserar, många följer övningen på webben och facebook. Fram till och med 14 februari hade Cold Response på forsvarsmakten.se 110 000 sidvisningar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sveriges insatschef, generallöjtnant Anders Silwer passade på att prata med soldater från Artilleriregementet under besöksdagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Besöksprogrammet inleddes tidigt på morgonen då gästerna transporterades ut till två norska fregatter med stridsbåt 90. Ombord på fartygen de fick de bevittna marina enheter och flygstridskrafter i aktion. Efter lunch fick de se en stridsförevisning på Setermoens skjutfält.

Insatschefen på plats

Stridsförevisningen lockade ett tiotal mediarepresentanter från flera länder. Bland de närmare 80 gästerna fanns bland andra Norges försvarschef, generallöjtnant Harald Sunde och finske överbefälhavaren, general Ari Puheloinen. Sverige representerades av vår försvarsattaché i Norge, överstelöjtnant Joakim Bloom, insatschefen, generallöjtnant Anders Silwer och rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg.

Förevisningen fokuserade på samarbetet mellan mark- och flygstridskrafter i ett verklighetstroget scenario. Den visade hur man genomför ett taktiskt anfall med stridsvagnar, stridsfordon, skyttesoldater och ingenjörer understödda av artilleri, stridsflygplan, sjukvårdsenheter och helikoptrar.

Rekrytering i fokus

Förutom intresset från media, politiker och representanter ur de deltagande länderna är det främst besöksstatistiken på de webbplatser som speglar övningen dag för dag som visar vilket stort intresse det är. Den svenska webbplatsen har hittills haft över 110 000 sidvisningar. Aktiviteten på facebooksidorna ökar också hela tiden, det är många som är in och tittar på bilder och kommenterar de artiklar som produceras.
– Vårt huvudsyfte är att ge en bild av hur det är att vara soldat i det svenska försvaret i dag. Med rapporteringen på webben visar vi också vilken omfattande palett av valmöjligheter det finns i yrkeskategorin soldat. Förhoppningsvis ska det hjälpa oss i rekryteringen till den grundläggande militära utbildningen som idag är vägen i Försvarsmakten, säger Kjell Enquist, informationschef för den svenska kontingenten under Cold Response 2012.