Spännande år med teknikstudier

Fältövning i Bosnien, logistikstudier i Uppsala och en resa till Luleå för att med egna ögon få uppleva hur materiel beter sig i kyla. Aspiranterna från officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg har mycket att se fram emot under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på FMTS.

Martin Johansson och Anna Linfeldt får instruktioner för hur de ska gå till väga när de ska bygga antenner. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Efter teori blir det praktik.
Efter teori blir det praktik. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
– Jag vill kunna vara ute i skogen och härja men ändå ha den tekniska kompetensen att ta hand om all den utrustning man har med sig, säger Martin Johansson.
– Jag vill kunna vara ute i skogen och härja men ändå ha den tekniska kompetensen att ta hand om all den utrustning man har med sig, säger Martin Johansson. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Efter teori blir det praktik. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
– Jag vill kunna vara ute i skogen och härja men ändå ha den tekniska kompetensen att ta hand om all den utrustning man har med sig, säger Martin Johansson. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

VFU:n inleddes i februari och utgör termin fyra och fem av totalt sex terminer. Sju officersaspiranter går inriktning militärteknik mark medan tre går militärteknik luft. Anna Linfeldt, 25, från Knivsta och Martin Johansson, 23, från Västerås går båda inriktning mark och är såhär långt väldigt nöjda med sitt val av utbildning.
– Ju mer tiden går, desto mer rätt känns det att bli teknisk officer. Det blir bara mer och mer intressant, det är ett så brett område, säger Anna.

De studerande har just avslutat ett teoripass och ska efter en kort kaffepaus återgå till lektionssalarna för att genomföra en laboration på det de nyss gått igenom. Just blandningen av teori och praktik uppskattas av Anna och Martin.
– Det gör att man direkt får en förståelse för vad man egentligen lär sig, säger Martin.

Inledningsvis läggs det fortfarande ganska stor tonvikt på teori, men längre fram kommer det att bli allt mer praktiskt och de studerande kommer också delas upp allt mer utifrån sin inriktning. I dag sker den mesta av undervisningen gemensamt.
– Det är jätteskönt att komma iväg på VFU, säger Martin. Det är kul att få göra saker i verkligheten och inte bara sitta i en lektionssal.

Människor och prylar

Annas väg in i Försvarsmakten gick via värnplikten som beriden soldat vid Livgardet. Hästar har alltid varit hennes stora intresse och i framtiden hoppas hon kunna kombinera teknisk tjänst med ceremoniell hästtjänst. Intresset för teknik är något som har vuxit fram allt mer efterhand.
– Jag är väldigt noggrann som person och vill ha ordning och reda i det jag gör och runt omkring mig. De egenskaperna passar bra i den tekniska tjänsten, då det gäller att ha struktur, säger Anna.

För Martin, som gjorde lumpen som jägarsoldat vid Livregementets husarer, var däremot officersutbildningen och särskilt den tekniska banan ett ganska självklart val.
– Jag tycker om att jobba med människor och prylar. Jag har pillat med bilar, cyklar och datorer under hela min uppväxt. Att både få leda människor och fixa med prylar som ett yrke - det kan inte bli bättre, konstaterar han.

Just människoaspekten i officersyrket är viktig även för Anna.
– Man lär sig så otroligt mycket varje dag av att träffa så många olika människor. Ingen dag är den andra lik inom Försvarsmakten, det blir aldrig långtråkigt.

Fältstudieresa

Officersaspiranterna kommer att genomföra flera resor i utbildningssyfte under sin tid på FMTS. Bland annat ska de lära sig om internationell logistik i Uppsala och om hur materiel fungerar i kyla i Luleå. Det Anna och Martin ser mest fram emot är den fältövning i Bosnien som genomförs av Militärhögskolan Halmstad till hösten.
– Jag har höga förväntningar på Bosnienresan, den föregående kullen sa att det var det bästa på hela utbildningen, säger Anna och förklarar att målet med resan är studera händelserna under Bosnienkriget, inklusive de problem som svenska militärer i FN-insatsen ställdes inför, och tillämpa kunskaper om både ledarskap, taktik och statsvetenskap/säkerhetspolitik.

Martin och Anna tycker att VFU:n har fått en bra start och att de blivit väldigt väl bemötta.  För samtliga studerande väntar nu ett händelserikt och lärorikt år.
– Här är alla lärare specialister och alla är jätteduktiga på det de gör. Det är roligt att kunna fråga vad som helst och få svar. Den kunskapen är värdefull, menar Anna.