SkyddC i Norge

Försvarsmakten deltar i Cold Response, CR12, som genomförs den 12 – 21 mars i områdena kring Harstad - Narvik - Bardufoss och Tromsö samt till havs och i luften.

SkyddC deltar i Cold Response som genomförs den 12 - 21 mars i Nordnorge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Cold Response 2012.
Cold Response 2012. Foto: Försvarsmakten
Regognoseringsgruppens insats övervakas.
Regognoseringsgruppens insats övervakas. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Cold Response 2012. Foto: Försvarsmakten
Regognoseringsgruppens insats övervakas. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC

Cold Response är en norsk försvarsmaktsövning med deltagare från bland annat NATO-medlemmar. Totalt kommer cirka 15 500 soldater från 15 länder att befinna sig i Nordnorge. Av dessa kommer cirka 1 500 soldater och sjömän från 14 svenska insatsförband.

SkyddC deltar under övningen med ett 40-tal personer. De ingår i brigad Nord och är underställda en norsk ingenjörsbataljon. Uppgiften är att genomföra rekognosering, detektering, provtagning, analys, sanering och kemdyk för att ge högre chef beslutsunderlag avseende CBRN-relaterade hot och händelser.

Själva övningsidén är en fredsframtvingande operation i flera krisnivåer under kalla väderförhållanden. Förband och stabspersonal ska främst övas på interaktion mellan förband inom en multinationell styrka. Övningen har ett fredsframtvingande scenario (CRO) med stöd av en FN-resolution och FN-stadgans kapitel VII (insats).

CR 12 är ett bra tillfälle att påvisa att Försvarsmakten är efterfrågade och konstruktivt medverkar vid multinationella övningar och insatser. Övningen genomförs inom ramen för det nordiska försvarssamarbetsavtalet.

– Övningen ger oss alla unika möjligheter att träna en multinationell insats i subarktiskt klimat. Kanske den största utmaning som vi kan ställas inför vid en övning, säger den svenske övningsledaren överstelöjtnant Olof Johansson.