Samövning med HMS Bulwark

Under en intensiv dag genomfördes samövning och utbyte mellan amfibiebevakningsbåtkompaniet och det brittiska amfibiefartyget HMS Bulwark på deras genomresa i Sverige.

Stridsbåt tillsammans med HMS Bulwark Foto: Stefan Hoffsten/Försvarsmakten
Chefen för den brittiska landstigningsstyrkan har genomgång för svenska amfibieofficerare
Chefen för den brittiska landstigningsstyrkan har genomgång för svenska amfibieofficerare Foto: Stefan Hoffsten/Försvarsmakten
Stridsbåt dockar HMS Bulwark
Stridsbåt dockar HMS Bulwark Foto: Stefan Hoffsten/Försvarsmakten
Chefen för den brittiska landstigningsstyrkan har genomgång för svenska amfibieofficerare Foto: Stefan Hoffsten/Försvarsmakten
Stridsbåt dockar HMS Bulwark Foto: Stefan Hoffsten/Försvarsmakten

HMS Bulwark är den brittiska flottans (British Royal Navy) amfibieflaggskepp. Fartyget är speciellt designat för att kunna genomföra amfibieoperationer runt om i världen. Genom att kunna torrlägga delar av lastutrymmet är det möjligt för mindre båtar, till exempel stridsbåtar att kunna transporteras längre sträckor. HMS Bulwark är utformat så att de mindre båtarna kör in i det vattenfyllda lastutrymmet som sedan torrläggs vid transporter.

Momentövningar och förevisningar

Utbytet mellan våra båda enheterna har varit högst varierande. Det genomfördes övningsmoment såsom dävertlastning och dockningsövningar med stridsbåtar. Lastningen och dockningen var särskilt intressant för britterna då de hade egna landstigningsfartyg motsvarande stridbåtar och kunde därför jämföra de olika båttyperna och ta lärdom av det. Det genomfördes också förevisningar av materiel såsom vapen, fartyg och personlig utrustning mellan våra förband. Även studiebesök ombord på HMS Bulwark hanns med.

Det korta utbytet och besöket avslutades med att britterna genomförde en amfibieoperationsförevisning där de visade hur de nyttjade fartyget Bulwark i sin helhet men också hur deras landstigningsfartyg (LCU, Landing Craft Utility) användes. Vid förevisningen deltog en liten styrka från amfibiebevakningsbåtkompaniet som därmed praktiskt fick erfara hur britterna jobbade. Styrkan firades ned i dävert från HMS Bulwark och landsteg tillsammans med britterna i en mindre landstigningsfarkost för personal och mindre fordon.

Utbyte en viktig del i utveckling

Alla de gemensamma övningsmomenten genomfördes med mycket gott resultat, där kunskaper och erfarenheter kunde utbytas på alla nivåer, från chef till enskild soldat. Dagen bjöd på många och goda möjligheter till förbrödring vilket uppskattades mycket av såväl svenskarna som av britterna. Sammanfattningsvis kan sägas att helheten och de gemensamt genomförda förevisningarna och momentövningarna har bidragit till att stärka band och skapa ökad förståelse för varandras verksamheter. Det framkom också att enheterna har fler beröringspunkter och likheter än vad man kanske kunde tro, till exempel finns likheter i hur våra förband löser amfibieoperationer. Sättet på hur vi använder våra respektive landstigningsbåtar hade också likheter, dock skiljde sig egenskaperna på båtarna åt. Britterna fick provköra våra stridsbåtar och kunde inte annat än att imponeras av stridsbåtens manöverförmåga, köregenskaper och hur vi nyttjar den. De är mycket intresserade av hur vi utbildar båtförare men också hur vi använder stridsbåten i amfibieförbandet.

 

Vi tackar Britterna och Royal Marine Commando för detta tillfälle och på återseende i ett annat sammanhang med hopp om lika givande samarbete!