Rekryterna halvvägs i utbildningen

Nu har hemvärnsrekryterna som gör sin grundläggande militära utbildning, GMU, på Livgardet i Kungsängen kommit halvvägs in i den tolv veckor långa utbildningen.– Det är jäkligt kul, och det känns jättebra, säger den blivande soldaten Joakim Lönnegren.

Kapten Jönsson kontrollerar att rekryterna kan ta på sig skyddsmasken på angiven tid. De som inte klarar provet får ställa sig sist i kön för omprov. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Skyddsmasken testas med tårgas.
Skyddsmasken testas med tårgas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Rekryterna hjälper varandra med utrustningen. Det är viktigt att masken sluter tätt runt ansiktet.
Rekryterna hjälper varandra med utrustningen. Det är viktigt att masken sluter tätt runt ansiktet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Utomhustestet med tårgas gick bra. Senare kommer rekryterna att testa sina masker i ett rum som är fyllt med tårgas.
Utomhustestet med tårgas gick bra. Senare kommer rekryterna att testa sina masker i ett rum som är fyllt med tårgas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Skyddsmasken testas med tårgas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Rekryterna hjälper varandra med utrustningen. Det är viktigt att masken sluter tätt runt ansiktet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Utomhustestet med tårgas gick bra. Senare kommer rekryterna att testa sina masker i ett rum som är fyllt med tårgas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Utbildningen, som påbörjades i januari, består av ett antal utbildningsmoment som kallas för ”projekt”. Varje projekt är mellan en och tre veckor långt och innehåller grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper. Hittills har de genomgått projekten ”Koll på läget” och ”Patrull”. Nu befinner de sig i det tre veckor långa försvarsmomentet då de lär sig grunderna i att skydda och försvara objekt. Rekryterna ska även kunna agera på rätt sätt om de utsätts för kemiska, biologiska, radioaktiva eller nukleära ämnen.
– Vi har övat patrull, exercis, skjutning, handgranater och nu med skyddsmask. Och så har vi fått springa mycket. Alla är trevliga, och jag trivs bra med det här livet, säger Joakim Lönnegren.

– Det går bra för dem. De har en bra inställning och är positiva, och jag har en hög ambitionsnivå sedan värnpliktstiden. Egentligen vill jag göra mer med dem, men tiden är begränsad, säger kapten Håkan Jönsson.
Under övningen med skyddsmask får rekryterna visa att de snabbt kan få upp skyddsmasken ur väskan och applicera den korrekt. Därefter genomförs övningar med tårgas för att säkerställa att masken sluter helt tätt och att rekryterna kan lita på att den fungerar. De rekryter som klarar hela den grundläggande militära utbildningen och alla examinationer ges möjlighet till vidare utbildning och tjänst i Försvarsmakten.