Rekryter höll försvarsställningarna

– Skytt nedkämpad! Skarpa skott och bestämda rop hörs på Mästocka övningsfält. Det är dags för den avslutande examinationen av projektet ”Försvara” för de rekryter som genomför den grundläggande militära utbildningen (GMU) vid Lv 6.

Med spårljusammunition ser både skytt och befäl direkt var skotten träffar.
Med spårljusammunition ser både skytt och befäl direkt var skotten träffar. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Med spårljusammunition ser både skytt och befäl direkt var skotten träffar. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Trots att de är inne på det fjärde övningsdygnet är det till synes pigga och glada, om än något nervösa, rekryter som laddar upp inför dagens examination. Det fina väder som varit tidigare under veckan har nog gjort sitt för att hålla humöret uppe, påpekar flera av rekryterna. Tommie Andersson, 19, från Borgstena, tycker att fältveckan har varit väldigt givande och känner att han har fått många nya kunskaper.
– Veckan gick fort, det har varit väldigt roligt. Det är både roligt och synd att det är sista dagen, det är tråkigt att lämna men ska bli skönt att komma tillbaka.

Sju olika moment

Rekryterna är inne på sin sjunde vecka på utbildningen och de tre senaste veckorna har projektet ”Försvara” stått på schemat. Under den avslutande fältveckan har rekryterna fått träna på de delmoment som nu ska examineras. Under observation av sina befäl ska var och en av rekryterna genomföra sju olika moment för att visa att de lärt sig grunderna i att skydda och försvara objekt. Med gräsbeklädda hjälmar och kamouflagemålade ansikten smyger rekryterna, två åt gången, fram i de leriga gångarna som leder fram till skyddsvärnen. Examinationsmomenten består bland annat av eldgivning på kommando, byte av magasin, kasta handgranat och att ta på sig skyddsmask. Vid bedömningen är de små detaljerna avgörande och det handlar också om att rekryterna ska kunna göra korrekta bedömningar och fatta egna beslut för att sedan agera utifrån dem.

Pirrigt

Nils Lundström, 20, från Skellefteå, har just genomfört en godkänd examination och pustar ut med lite vapenvård tillsammans med sina tillika godkända kamrater.
– Det var väldigt pirrigt innan man skulle genomföra. Man tänkte på allt man skulle göra, men när man väl kom dit så flöt det på och man gjorde bara det man tränat på, säger Nils.
Det kanske jobbigaste under examinationen tyckte Nils var att vänta på att få veta om han var godkänd eller inte medan befälen moment för moment gick igenom hur han skött sig.

Robert Cederholm som är ställföreträdande kompanichef på Livkompaniet där rekryterna utbildas är nöjd med dagens examinationer.
– Alla som går GMU här nu ska bli specialistofficerare, det är en väldigt tacksam grupp att arbeta med. De vet att det här bara är starten och därför är de väldigt motiverade.
De närmast kommande veckorna väntar utbildning i att skydda Försvarsmaktens materiel och anläggningar. Men först hägrar eftermiddagens hemresa till regementet.
– Det ska bli skönt att komma tillbaka till sin logementsäng, konstaterar Tommie.