Psyopsförbandet – med radio och flygblad som vapen

Under två veckor har psyopsteamet deltagit i övningen Cold Response i Norge. De har gett dem en chans att öva och testa sig och sin förmåga. Idag torsdag, övningens sista dag kan de konstatera att övningsmålsättningarna är uppfyllda.

De boende i Setermoen i Norge gillade Cold FM, radiokanalen Psyopsförbandet sände under övningen Cold Responce. ”Kul med något nytt och annorlunda!” tyckte en av ortsborna som Psyopsförbandet pratade med. Foto: Psyops/Försvarsmakten
Psyopsförbandet sände inte bara radio, utan tryckt också tusentals affischer och flygblad i sitt eget mobila tryckeri.
Psyopsförbandet sände inte bara radio, utan tryckt också tusentals affischer och flygblad i sitt eget mobila tryckeri. Foto: Psyops/Försvarsmakten
Psyopsförbandet sände inte bara radio, utan tryckt också tusentals affischer och flygblad i sitt eget mobila tryckeri. Foto: Psyops/Försvarsmakten

Under en vecka i mitten av mars fick lokalbefolkningen i den lilla nordnorska orten Setermoen uppleva någonting unikt – radiokanalen Cold FM som sände lokalradio dygnet runt under militärövningen Cold Response. 10:e psyopsförbandet från Ledningsregementet sände den egna radiokanalen Cold FM på det norska FM-bandet. Det var första gången någonsin som ett svenskt förband sände FM-radio utomlands under en övning.

De boende i Setermoen gillade vad de hörde och många rattade in radiokanalen. ”Kul med något nytt och annorlunda!” tyckte en av ortsborna som Psyopsförbandet pratade med.

Psyopsförbandet är en förkortning av förbandet för psykologiska operationer. Psykologiska operationer har som mål att påverka beteenden och attityder hos lokalbefolkning, soldater och andra målgrupper i ett konfliktområde. Psyopsförbandet arbetar med att ta fram budskap som kan spridas till målgrupperna genom samtal, tryckta produkter och radiosändningar.

Under Cold Response har 10:e psyopsförbandet inte bara sänt radio, utan också tryckt tusentals affischer och flygblad i sitt eget mobila tryckeri. Affischerna och flygbladen har sedan delats ut eller satts upp av det taktiska psyopsteamet, som även varit ute på samhället för att prata med folk om vad de tycker om övningen och om radiokanalen. Själva budskapen på affischerna har Analysgruppen tagit fram. Alla förbandets delar - analysgruppen, produktutvecklingsgruppen, radiogruppen och det taktiska psyopsteamet, har fått öva sig under Cold Response.

– Våra övningsmålsättningar har uppfyllts och det har varit roligt att se förbandets snabba utveckling under övningen, säger förbandschef överstelöjtnant Patrik Thomé.