Politisk uppföljning av fattade beslut

– Jag tycker att det är fantastiskt att på plats se utvecklingen av den grundläggande militära utbildningen. Det är också imponerande att se hur ni som förband använder tidigare erfarenheter till att hela tiden förfina och förbättra utbildningen för rekryterna, sa Cecilia Widegren, vice ordförande i Försvarsutskottet.

Stefan Caplan och Cecilia Widegren fick information av Erik Lindh om övningen som bedrevs för dagen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ledmoten Anders Hansson var mycket intresserad rekryternas synpunkter.
Ledmoten Anders Hansson var mycket intresserad rekryternas synpunkter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Besökarna följer intresserat ett skjutmoment.
Besökarna följer intresserat ett skjutmoment. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ledmoten Anders Hansson var mycket intresserad rekryternas synpunkter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Besökarna följer intresserat ett skjutmoment. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Cecilia Widegren och ledamöter från Försvarsutskottet besökte under några timmar den pågående grundläggande militära utbildningen, GMU, på Amfibieregementet. Syftet var att de på plats ville se hur utbildningen fungerade och prata med ansvariga befäl, men inte minst få träffa rekryter och höra deras erfarenheter av försvaret och om den pågående utbildningen.

Att hjälpa andra en viktig drivkraft

Många frågor diskuterades med rekryterna, bland annat om varför killarna hade sökt sig till försvaret, hur de såg på internationell tjänstgöring och hur de fick information om utbildningen.

– Utmaningar lockar och att både utbildningen och jobben är så omväxlande. Man lär sig också en hel del om sig själv och så vill man ju bli testad, sa rekryterna.

Rekryterna berättade vidare att en av drivkrafterna också var att få göra skillnad, få hjälpa andra människor både här hemma och i Sverige genom olika insatser. Till exempel i Afghanistan eller att få hjälpa till här hemma vid katastrofer. Rekryterna tycke dock att mycket fokus har varit på insatsen i Afghanistan, de menade på att försvaret handlade om så mycket mer. Huvuddelen av killarna hade sökt sig till försvaret för att de genom bekanta, vänner eller släktningar hade hört om att utbildningen skulle vara både en utmaning men också en bra merit.

– Jag tycker att Amfibieregementet och hela Försvarsmakten har lyckats mycket bra med rekryteringen. Jag har förstått att det är ett högt tempo under den grundläggande militära utbildningen vilket nog är en stor omställning för många, sa Cecilia Widegren och fortsatte:
– Jag måste åter poängtera att jag tycker hela Försvarsmakten har gjort ett bra arbete med omställning från värnplikt till det nya frivilligbaserade systemet.