Plutonen växer på höjden

Under två veckors tid har två instruktörer från Amfibieregementet kommit till Luftvärnsregementet för att utbilda blivande instruktörer på sambandsplutonens nya mastterrängbil. Mastterrängbilen användes ursprungligen av amfibieförbanden men ställdes i förråd när brigadkonceptet inom amfibieförbanden lades ner. Nu har den kommit till Halmstad och Luftvärnsregementet för att höja effekten av dagens sambandssystem på 61:a luftvärnsbataljonen.

Ny mastterrängbil, ett lyft för sambandsplutonen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Masten är monterad på en MAN-lastbil och är 36 meter hög.
Masten är monterad på en MAN-lastbil och är 36 meter hög. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Masten är monterad på en MAN-lastbil och är 36 meter hög. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Mastterrängbilen kommer ersätta delar av TS-plutonens (tele- sambandsplutonens) tidigare radiolänkfordon. Den nya masten är monterad på en MAN-lastbil och är 36 meter hög, elva meter högre än dagens master. Masten går snabbare att gruppera än den tidigare, mycket tack vare den automatiska resningen.
– Det är bra att luftvärnet använder mastterrängbilen, för vi som tagit fram den och använt den tycker att det är ett mycket kompetent system, säger major Claes-Johan Westergren från Amf 1.

Ett antal soldater och officerare är med på den instruktörsutbildning som Amfibieregementets officerare håller i.
– Det är roligt och intressant att jobba med ny materiel. Mastterrängbilen är ju bra mycket nyare än terrängbil 30 som vi har idag, så det är ett stort lyft för oss soldater, säger Linnea Sturesson, soldat på TS-plutonen.

Det är en lång process att införa ett nytt materielsystem och det påverkar den tekniska delen i hög grad, som anpassning av luftvärnets sambandssystem som skiljer sig från amfibieförbandens. Även det taktiska tillvägagångssättet kommer att påverkas, vad gäller planering av sambandssystemen men även för plutonchefen som skall leda sin pluton. Införandet har bara tagit sina första steg och än är det mycket som måste klargöras innan mastterrängbilen kan börja användas fullt ut på sambandsplutonen.
– Även om det är mycket kvar att lära så är det bra mycket roligare att bli utbildad på den här nya materielen än terrängbil 30 med mast 25 meter. 25 metersmasten måste vi slå ner stagpålar i backen för att kunna resa, det behöver man inte med denna vilket är riktigt skönt! 25 metersmasten är ganska enkel att handha. Det jag är lite orolig för med den här nya mastterrängbilen är att om den går sönder, då är det inte mycket vi kan göra. Då måste vi kalla in teknisk personal, säger Johan Jacobsen, soldat på TS-pluton.

– Nu när vi åker från Lv 6 efter att ha utbildat soldater och befäl känns det lite vemodigt att eventuellt ha gjort sin sista gruppering med systemet, berättar major Claes-Johan Westergren, Amf 1.