På post vid Drottningholm

Temperaturen ligger runt nollan och snön driver in från väster. Soldaternas taktfasta marsch i gruset är det enda som bryter tystnaden när de utgår för ännu en postavlösning.– Det är kanske inte alltid så glamoröst men det känns ändå viktigt att vara här, säger vaktchefen löjtnant Peter Östling.

Pågående styrka på väg till vaktavlösning. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Nästa avlösning visiterad och klar.
Nästa avlösning visiterad och klar. Foto: Johan brolin/Försvarsmakten
Linda Hermann under posttjänst.
Linda Hermann under posttjänst. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Moderna vapen i historisk miljö.
Moderna vapen i historisk miljö. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Nästa avlösning visiterad och klar. Foto: Johan brolin/Försvarsmakten
Linda Hermann under posttjänst. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Moderna vapen i historisk miljö. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten

Flottiljen har under den senaste veckan svarat för den del av högvakten som bevakar Drottningholms slott.

Styrkan, som omfattade 22 soldater och tre befäl, bestod av personal ur 21:a flygbaskompaniet. Under perioden avlöstes styrkan under ett dygn av personal från 23:e flygbaskompaniet F 21 som är grupperat i Uppsala.

Vakttjänsten vid Drottningholm bedrivs normalt från fyra fasta postställen där soldaterna arbetar i arbetspass om två timmar innan en ny avlösning tar vid. Under perioden inträffade inget speciellt och antalet besökare var begränsat.

– Jag kan tänka mig att det är en helt annan aktivitet här under turistsäsongen. Antalet besökare mångdubblas och för soldaterna blir det mer agerande vid postställena, säger Peter Östling.

I styrkan ingår även sergeant Christoffer Qvist, han är en av de tre som leder styrkan.

– Det kan bli ganska sega pass för soldaterna vid poststället men det är ett jobb som vi är satta att lösa så det är inga problem.

Det här är bara ett exempel på den bredd av uppgifter som soldater tilldelas.

– Att jämföra det här med en övning i full vinter eller den tjänst vi hade på Sicilien i fjol går inte men jobbet som anställd soldat gör att vi får uppleva många olika uppgifter och miljöer, förklarar han.

Ett litet avbrott i rutintjänsten utgjordes av att flottiljchefen, överste Fredrik Bergman, besökte styrkan under måndagen den 19 mars. Han följde styrkan vid avlösningarna och bildade sig en uppfattning om soldaternas tjänst vid slottet.
 
Förberedelserna inför vaktperioden bestod av tre dagar för träning, materieltjänst och omgruppering.