Övergång till civil ledning

”Ska vi gå i civila kläder nu”

Frågan kom spontant från en soldat när det meddelades att det blir civil chef för den samlade insatsen i Afghanistan från och med den 12 mars.

Svaret är att den militära insatsen fortfarande lyder under Isafs ledning och med militärt chefskap. Men när den militära truppen gradvis drar ner läggs fokus på det civila ansvaret för samhällsbyggande och bistånd. Övergången till civil ledning firades högtidligt på Camp Northern Lights i Mazar-e Sharif med närvaro av bland andra utrikesminister Carl Bildt och chefen insats generallöjtnant Anders Silwer.

Överste Anders Löfberg lämnar symboliskt över huvudansvaret för det nya TST:t till ambassadör Henrik Landerholm Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Utrikesminister Carl Bildt kom till Mazar-e Sharif på söndagen för att delta i ceremonin
Utrikesminister Carl Bildt kom till Mazar-e Sharif på söndagen för att delta i ceremonin Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Överste Anders Löfberg inledde med att betona militärens fortsatta ansvar för säkerheten
Överste Anders Löfberg inledde med att betona militärens fortsatta ansvar för säkerheten Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Utrikesministern fick många frågor om det fortsatta svenska engagemanget i Afghanistan
Utrikesministern fick många frågor om det fortsatta svenska engagemanget i Afghanistan Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Utrikesminister Carl Bildt kom till Mazar-e Sharif på söndagen för att delta i ceremonin Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Överste Anders Löfberg inledde med att betona militärens fortsatta ansvar för säkerheten Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Utrikesministern fick många frågor om det fortsatta svenska engagemanget i Afghanistan Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

Sverige har sedan 2006 ansvar för fyra provinser i norra Afghanistan i ett sk Provincial Reconstruction Team. Det är provinserna Samangan, Balkh, Jowzjan och Sar-e Pul. I PRT ingår både en militär enhet och en civil enhet som organiseras under ambassaden i Kabul.

Huvudfokus har varit att skapa säkerhet och bygga upp de afghanska säkerhetsstyrkorna. Den svensk-finska styrkan ingår i den multilaterala Isaf-insatsen under nato-befäl.

Svenskarna har kommit långt i stödet till den afghanska armén och polisen. Målet är att afghanerna själva ska ha övertagit säkerhetsansvaret i hela landet 2014 och all utländsk stridande trupp ska då lämna Afghanistan. Överlämnandet kallas Transitionen och processen är inledd i stora delar av det svenska området. Idag genomförs exempelvis inga operationer utan samarbete med de afghanska säkerhetsstyrkorna.

–  Jag är stolt över det arbete som utförs och vill rikta ett tack till överste Anders Löfberg, säger generallöjtnant Anders Silwer,

Fortsättningsstyrkan 22 (FS 22) består av drygt 500 personer. Nuvarande styrka stannar i Afghanistan fram till slut et av maj och ersätts då av FS 23 från Boden.  I slutet av året reduceras antalet soldater med hundra personer för att sedan gradvis dra ner ytterligare.

2014 ska 200 soldater vara kvar som instruktörer, utbildare och rådgivare.

Sverige har dock, liksom många andra länder, lovat ett långsiktigt och uthålligt stöd till Afghanistan för utveckling och samhällsbyggande. När afghanerna själva tar ansvar för säkerheten ska den svenska insatsen inriktas på ökat civilt stöd.

För att markera den nya inriktningen beslutade riksdagen i december 2011 att den samlade insatsen i norra Afghanistan ska ha en civil ledning. Det är av stor politisk och symbolisk betydelse.

Den 12 mars tillträdde ambassadör Henrik Landerholm som chef för den samlade afghanistaninsatsen. I samband med övergången byter PRT namn till TST, som står Transition Support Team, och markerar ytterligare att Afghanistan är inne i en förändringsprocess.

Utrikesminister Carl Bildt fanns på plats för att delta i den högtidliga invigningen av TST.

– Vi går nu in i en ny fas för den svenska insatsen i Afghanistan, säger Carl Bildt.

Även chefen för insatsledningen, general Anders Silwer, deltog i firandet.

I den praktiska verksamheten har chefen för FS 22, överste Anders Löfberg, redan ett nära samarbete med chefen för den civila enheten, ambassadör Henrik Landerholm.

– Vi kommer att fortsätta att utbyta information och rådgöra om gemensamma frågor, säger överste Löfberg. Men det blir ingen förändring i den militära befälskedjan.