Ordning och reda förbereder för nästa övning

Efter alla övningar väntar mycket jobb med att återställa all materiel till det ställe där den normalt förvaras. Mycket av Försvarsmaktens materiel förvaras i förråd som sköts av Försvarsmaktens logistik, FMLOG. En så stor övning som Cold Response skapar naturligtvis extra mycket att göra för alla dem som jobbar bakom kulisserna.

Genom samarbete mellan förbanden och FMLOG blir återlämningen av materiel effektivare. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Joel Söreke återlämnar ammunition som inte skjutits upp.
Joel Söreke återlämnar ammunition som inte skjutits upp. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Många lådor bärs in för att återlämnas.
Många lådor bärs in för att återlämnas. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Bengt Fredriksson är nöjd med övningen.
Bengt Fredriksson är nöjd med övningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Joel Söreke återlämnar ammunition som inte skjutits upp. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Många lådor bärs in för att återlämnas. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Bengt Fredriksson är nöjd med övningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

– Under hela övningen har vi jobbat med att få försörjningskedjan att fungera, hela vägen från förrådet hemma i Sverige till soldaterna i fält eller sjömännen till sjöss. Nu väntar slutspurten i och med att materielen återlämnas., säger Bengt Fredriksson från Försörjningsavdelning Nord. De som jobbat på National Support Element, NSE, under Cold Response har jobbat med mer än 800 ärenden som rört olika typer av stöd med materiel.

Förrådspersonal på plats

I en stor byggnad i Bjerkvik samlas all den ammunition och all annan materiel som ska hem till Sverige. Där jobbar också förrådspersonalen; Mats Isaksson, Erika Sandberg och Lars Martikkla som normalt jobbar i förrådet på Försörjningsavdelningen.

– Genom att vi är här och förpackar all materiel på rätt sätt, före hemtransporten, sparar vi tid säger Lars Martikkla. Dessutom är det roligt att komma ut på övningar och göra något annorlunda.

Bengt Fredriksson är nöjd med att få hjälp av förrådspersonalen redan här innan övningen är slut:
– Det är ganska nytt att de kommer hit redan nu och hjälper oss, vilket fungerar utmärkt.

Den första transporten rullar in. Det är 191 Mekaniserade bataljonen som ska återlämna ammunition som inte använts. Ammunitionen sorteras efter kaliber och placeras därefter i en särskild container som körs till Sverige genom specialtransportens försorg.

Många fler liknande transporter kommer att följa under dagen. Snart är både ammunition och all annan materiel återställd hemma i Sverige, klar att användas i nästa övning.