Olycka på Livgardets övningsfält

En officer vid Livgardet skottskadades lindrigt i benet vid en skjutolycka idag. Den skadade mår under omständigheterna bra och kommer att kunna lämna sjukhuset under dagen.

Olyckan inträffade strax innan lunch. Soldaterna övade strid i en kulissby när officeren träffades av en kula. Det blev ett köttsår på höger underben och den skadade transporterades enligt rutin med ambulansflyg till sjukhus. Såret har sytts och den skadade kommer under dagen att kunna lämna sjukhuset.

Vad som orsakade olyckan får kommande utredning visa. Det föreligger inte någon misstanke om brott, händelsen är rubricerad som en arbetsplatsolycka.

På eftermiddagen genomförs samtal med alla inblandade.
– Det viktigaste för oss just nu är att vår kollega mår bra och att alla får allt det stöd de behöver, säger Joakim Friberg, disponent på livkompaniet.